LalehGillani
17-Nov-2010 (6 comments)
تا لحظه فروپاشی نظام استبدادی جمهوری اسلامی به مبارزه ادامه خواهیم داد >>>
LalehGillani
08-Nov-2010 (4 comments)

چند تن از ایرانیان مقیم لوس آنجلس در حمایت از پناهجویان سیاسی ایران به خیابانها آمده اند و حتی یکی از آنان دهانش را دوخته است.

>>>
LalehGillani
05-Nov-2010 (10 comments)
خبر آخری که به گوش من رسیده حکایت از این دارد که حتی یک دلار یا یک یورو به پناهجویان سیاسی ایران در یونان کمک نشده است>>>
LalehGillani
25-Oct-2010 (5 comments)

گزارش مستقیم از خیمه پناهجویان در آتن: اخبار، ودیوها و اعلامیه های انتشار شده

>>>
LalehGillani
06-Oct-2010 (2 comments)
Greek citizen stops by the Campaign and encourages the protesters to continue their fight against oppression... >>>
LalehGillani
29-Aug-2010 (9 comments)
بیانیه پیروزی از جانب انجمن پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان >>>
LalehGillani
17-Aug-2010 (10 comments)
امروز پنج تن از پناهجویان ایرانی در یونان به اعتصاب غذای خود ادامه میدهند و لبهای حمید صادقی دوخته باقی میماند. آخرین ودیو از یونان حکایت از استقامت و شجاعت دارد و دیگر راه برگشت وجود ندارد... >>>
LalehGillani
10-Aug-2010 (17 comments)
اعتصاب غذای حمید صادقی در آتن >>>
LalehGillani
06-Aug-2010 (25 comments)
شماری از پناهجوین ایرانی در شهر آتن در یونان دست به اعتصاب غذا زده اند و یکی از آنها لبهای خود را دوخته است >>>
LalehGillani
21-Jun-2010 (16 comments)
در سال ۱۳۷۸، برای نخستین بار طرح "استتار مدارس دخترانه" توسط آموزش و پرورش تهران آغاز گشت... >>>
LalehGillani
29-May-2010 (20 comments)
سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده می ترسانی >>>
LalehGillani
16-May-2010 (32 comments)
طنز پر قدرت ترین سلاح بر علیه حاکمان، متجاوزان و متظاهران است... >>>
LalehGillani
11-May-2010 (20 comments)
خانواده شادروان فرزاد کمانگر در مقابل زندان اوین تجمع کرده و خواستار جسد او بودند... >>>
LalehGillani
30-Mar-2010 (21 comments)

دفن شده در لا به لای تار و پود هستی من، کوچه ای ماندگار است، کوچه ای که معصومیت کودکیم را ربوده است تا خود را پیرامون وجود من گریبان کند...

>>>
LalehGillani
10-Jan-2010 (31 comments)
Is this an exercise in futility?>>>