بوسه

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
06-Jun-2010
 

xxx

لب ، چه وجدانگیز دارد بوسه ای
یاد بود_ لحظه ی دیدار_ تو
لایه های لب پر از ذرات عشق
آرمان_ ذره ها ، رخسار_ تو
تا نمودی نوش من جام لبت
وصلت هر بوسه ، ایمانم گرفت
راحت عمر مرا دادی به باد
آتش_ عشقت ، همه جانم گرفت
دیدگان تو به وقت بوسه باز
وادی_ چشم تو منزلگاه عشق
سایه ی مژگان تو ،امواج مهر
تارک ابرو ، مسیر_ راه عشق
دولت_ بوسه ز تو پایندگی
گوهر لب ها، بلور آئینه هاست
روح و جان ، آذین ازین تابندگی
چشمه ی بوسه ، درون سینه هاست

دکتر منوچهر سعادت نوری

 بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

xxx

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Rad Lanjani

Does anybody know a link to this song?

by Rad Lanjani on

 با صدای هایده

آمد اما در نگاهش
آن نوازش ها نبود

چشم خواب آلوده اش را
مستی رویا نبود
مست و بی پروا نبود

لب همان لب بود؛ اما
بوسه اش گرمی نداشت

دل همان دل بود؛ اما
مست و بی پروا نبود


M. Saadat Noury

Dear Goltermeh

by M. Saadat Noury on

Thank you for your supporting comment and for your interesting link.


M. Saadat Noury

Dear HME

by M. Saadat Noury on

Thank you for your supporting comments and for your interesting links. I will also thank MPD on a separate note.


goltermeh

بوسه‌ ی حافظ

goltermeh


درد ما را نیست درمان الغیاث

هجر ما را نیست پایان الغیاث

دین و دل بردند و قصد جان کنند

الغیاث از جور خوبان الغیاث

در بهای بوسه‌ای جانی طلب

می‌کنند این دلستانان الغیاث

خون ما خوردند این کافردلان

ای مسلمانان چه درمان الغیاث

همچو حافظ روز و شب بی خویشتن

گشته‌ام سوزان و گریان الغیاث


goltermeh

Wonderful

by goltermeh on

Thank you for sharing.


Homan Mohabadi Ebrahimi

The English Translation

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Here is a link to the excellent English version of the poem as translated by MMP, aka MPD!


Homan Mohabadi Ebrahimi

Another sort of Kiss!

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

View also this great work by MPD; it may be called as either Political Kiss or Clergical Kiss or......? 


Homan Mohabadi Ebrahimi

Beautiful Kiss!

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Thank you for the post.


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد ، بسیار زیبا گفتی

Homan Mohabadi Ebrahimi


استاد دمت گرم ، بسیار زیبا ، خیلی خوب گفتی