سروده های نوروزی با آرزوهایی برای ایران و ایرانیان


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
19-Mar-2011
 

 

 

دلم برای بهاران، بهانه می گیرد!
دو روز مانده به نوروز
تهی ترم از جام
و شب، دراز تر از طیلسان ضحاک است.
کجا برم دل را،
دلم برای بهاران، بهانه می گیرد.
کجاست گوشهء میخانه ای و عربده ای
کجاست آتش تاکی و دود منکسری!
آیا نشسته به معراج دشت های کبود،
آیا زمین اهورا، گذرگه مزدا ،
آیا جوانه ی جم / آیا دیار اوستا / خانه ی خدای خرد!
آیا سلاله یعقوب لیث صفاری
آیا قبایل هم شیون شبانه ی من؛
چه شد که گوهر دین بهی به یغما رفت
خدایگان، شنل سبز را به خاک افکند.
خدای آبادی: که عاشق همگان بود و دلسپرده ی خلق
زتختگاه خودش، ناگهان، کناره گرفت
و گوهران دهش را و داد را، گم کرد!
خدای خوبان رفت....
خدای سلطه گران با بهار دشمن بود
خدای سلطه گران از سپیده می ترسید،
خدای منتقمی بود، خود ستای و عبوس!
دو روز مانده به نوروز، آسمان ابری است؛
ازآن خرابه، خبر های داغ می آید
نشسته اند سیه جامگان دیو سپید
برای مرگ کبوتر، ستاره می شمرند.
کسی به یاد چمن نیست / عاشقی جرم است!
به آستانه درها و شمعدانی ها
شکفته خنجر کین!
دو روز مانده به نوروز:  رفته ام از یاد
تهی ترم از جام.
بهار بود که عشقت میان اشک شکست
بهار بی تو مرا کشت
هرکجا قفس است / قفس درون قفس
من کجا روم، چه کنم..... : دکتر عارف پژمان
آدينه  ۲۷ اسفند ۱٣٨۹

نوروز خوش آمدی صفا آوردی
یکبار دگر نسیم  نوروز وزید/ دلها به هوای روز نو باز تپید
نوروز وبهار وبزم یاران خوش باد/درخاک وطن ،نه در دیارتبعید
نوروز خوش آمدی صفا آوردی/غمزخم فراق را دوا آوردی
همراه تو باز اشک ما نیز دمید/ بویی مگر از میهن ما آوردی!
بر سفرهی هفت سین نشستن نیکوست
هم سنبل و سیب و دود ِ کُندر خوشبوست
افسوس که هر سفره کنارش خالی ست
از پاره دلی گمشده یا همدم و دوست
هر چند زمان بزم و نوش آمده است ،
بلبل به خروش و گل به جوش آمده است ،
با چند بهار ، لاله ی خفته به خاک ،
نوروز کبود و لاله پوش آمده است!
نوروز رسید و ما همان در دیروز
در رزم نه  بر دشمن شادی پیروز
این غُصّه مرا کشت که دور از میهن
هر سال سر آمد و نیامد نوروز !
نوروز نُماد جاودان نوشدن است/تجدید جوانی جهان کهن است
زینها همه خوبتر که هرنو شدنش/باز آور ِنام پاک ایران من است
دلتنگ ز غربتیم و شادان باشیم
از آنکه درست عهد و پیمان باشیم
بادا که چو نوروز رسد دیگر بار
با سفرهی هفت سین در ایران باشیم : نعمت آزرم

چهار ترانه برای این روزها
عید آمد و ما لختیم
: عید آمد و آسمان_ گریان داریم
چشم_ نگران و دل_ بریان داریم
لختیم که اهل دین قبامان برُدند
عوریم که پیرهن ز قرآن داریم
آرزوی باران: عید آمد و اندوه فراوان داریم
چشم ِ نگران به حال ِ ایران داریم
از سیل سی و دوساله مان قحطی زاد
زانروست که آرزوی باران داریم
عزم عبور : زان ظلم کز اهل ِ دین به ایران داریم
قوت غم و دردِ کهنه بر خوان داریم
چشمی به ستاره ای و عزمی به گذار
زین شبکدهء سیاهکاران داریم
بویهء آزادی: ازوحشت دین دلی هراسان داریم
چون بویهء آزادی انسان داریم
ژرفای شب ایستاده برجای اما
امیّد به خورشید درخشان داریم: محمد جلالی (م. سحر)
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۹

آن برگ‌های سبزِ سرآغاز سال کو؟
گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟
شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟
پر میزند دلم به هوای غزل، ولی
گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟
گیرم به فال نیک بگیرم بهار را
چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟
 تقویم چارفصل دلم را ورق زدم
آن برگ‌های سبزِ سرآغاز سال کو؟
رفتیم و پرسش دل ما بیجواب ماند
حال سؤال و حوصله ی قیل و قال کو؟
قیصر امین پور

عید ا یرا ن
عید ا یرا ن ‌تو مخوان روز_ یک_ فروردین
بلکه آن روز که آزادی_ ملت ، تضمین
همه آ زا د و برابر ، همه مومن به صلاح
شک و ترد ید شده محو ، در آ‌غوش  یقین
نظر_ فقه معزز به مسا جد ، اما
امر دولت ، همه  منفک  ز سر _ مذهب  و د ین
عصر_ آزاد‌گی و عهد_ مروت حا کم
عشق ، غالب شده بر موعظه ی نفرت و کین
مرد و زن ، همره و در قافله ی کار و تلاش
تا همه بو م شود ، ‌پهنه‌ای از باغ بر ین
فره هشیار ، که تاریخ دگر باید خواند
عید ا یرا ن ‌تو مخوان روز_ یک_ فرورد ین
بلکه آن روز که آزادی ملت ، تضمین
امر دولت ، همه  منفک  ز سر مذهب و د ین
دکتر منوچهر سعادت نوری

Read more on Chain of Poems on Nowruz  

سال نو گلباران و خجسته باد
سالی همراه با رقص و شادمانی، تندرستی و خوشنودی، صلح و آرامش و دوستی

مجموعه ی گل غنچه های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you all

by M. Saadat Noury on

who visited this thread

سال نو گلباران و خجسته باد
سالی همراه با رقص و شادمانی، تندرستی و خوشنودی، صلح و آرامش و دوستی


All-Iranians

Dear Dr Noury

by All-Iranians on

Happy Norooz to you and to all IC lovers who WISH A FREE IRAN!


M. Saadat Noury

نوروز نشانه پیشرفت علمی ایرانیان باستان بود

M. Saadat Noury


Dear AI  Thank you for your link; please accept this in return:

نوروز کشف بزرگ ایرانیان دانش پژوه و نشانه پیشرفت علمی و بزرگی ایرانیان باستان بود

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/03/090324_og_nowruz_behnood.shtml


All-Iranians

تاریخچه نوروز باستانی

All-IraniansM. Saadat Noury

Dear Divaneh

by M. Saadat Noury on

 با سپاس، در پاسخ سروده ای ازسعدی تقدیم می شود

مبارکتر شـب و خرم ترین روز
بـه استقبا لم آمد بخت پیروز
دُهلزن گو دو نوبت زن بشا رت
که دوشم قدر بود، امروز نوروز

سال نو گلباران و خجسته باد 

 


M. Saadat Noury

Dear Ms Ladan Farhangi

by M. Saadat Noury on

Thank you for your note; please accept this in return

 آرزوی عطا محمد نور: والی بلخ ، برای سال نو

برای مردم افغانستان و همه بشریت سال سرشار از صلح، رفاه، ترقی و سعادت آرزو می کنم

 //www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/03/110317_l23_norouz90_post_card.shtml

سال نو گلباران و خجسته باد


 


M. Saadat Noury

Thank you All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Please accept this in return: //www.loghatnaameh.com/dehkhodasearchresult-fa.html?searchtype=0&word=ItmG2YjYsdmI2LIi

سال نو گلباران و خجسته باد


 


divaneh

امر دولت ، همه منفک ز سر مذهب و د ین

divaneh


دکتر سعادت نوری عزیز با تشکر از این مجموعۀ زیبای نوروزی این هم چند بیت زیبای بهاری از سعدی که جایش خالی نباشد. نوروز شما و همه دوستان شاد و پیروز. 

باد آمد و بوی عنبر آورد

بادام شکوفه بر سر آورد

شاخ گل از اضطراب بلبل

با آن همه خار سر در آورد 


Ladan Farhangi

آرزوهای كانون نویسندگان ایران برای سال نو

Ladan Farhangi


كانون نویسندگان ایران فرارسیدن بهار و نوروز را شادباش می‌گوید و امیدوار است كه سال آینده سال حركت بیش از پیشِ مردم به سوی شادی و آزادی و بهروزی باشد

//asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=14492


All-Iranians

نوروز و واژه های منسوب به آن

All-Iraniansنوروز: روز اول ماه فروردین که رسیدن آفتاب است به نقطه ٔاول حمل
نوروز اصل: در موسیقی ، یکی از آوازهای شش گانه ٔ قدما
ساز نوروز: ساخته ها و اسباب نوروز
گل نوروز: گویا گل سوری است
باد نوروز: باد بهار
عید نوروز: روز اول فروردین ماه که روز اول سال مردم ایران و اول بهار است
ناز نوروز: نام نوائی است از موسیقی
ده نوروز: دهی است از دهستان ده پیر بخش حومه ٔ شهرستان خرم آباد
نوروز صبا: نغمه ای است که در همایون و راست پنجگاه نواخته می شود
تخت نوروز: ده کوچکی از دهستان پایین ولایت در بخش فریمان شهرستان مشهد است
عمو نوروز/ بابا نوروز: نامی است که اخیراً بر پیرمردی خیالی اطلاق می شود که در ایام نوروز برای کودکان هدیه می آورد و ظاهراً تقلیدی ازبابانوئل مسیحیان است
نوروز خوانی یا بهار خوانی یا نوروزی: گونه‌ای از آواز خوانی است که در گذشته در ایران رواج داشته است. در حال حاضر خاستگاه این گونه آواز خوانی بیشتر در استانهای مازندران و گیلان بوده که به صورت بسیار محدود انجام می‌گیرد


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem you posted; it is very thoughtful poem written by Ms Anahid Hojjati; please accept this in return:

//farhang.iran-emrooz.net/index.php?/farhang/print/27653/


All-Iranians

شعرنوروزازآناهید حجتی

All-Iranians


 

قسمتی از شعرنوروزآناهید حجتی « شعر من امسال ازکجا می آید ؟ »

//iranian.com/main/blog/anahid-hojjati-33

وقت نوروز
آید شعرم
چون دنبال سنجد
یا پی سرکه رَوَم
یا کنم سمنو
سینِ هفتِ سفره ام

امسال شعرم می آید 
می آید با بهار ,
می آید با باران
با یاد رفته یاران

گه سریع و گه
پاورچین پاورچین
وقت و بی وقت
شعر من امسال می آید


M. Saadat Noury

Dear Shazde Asdola Mirza

by M. Saadat Noury on

با سپاس، در پاسخ سروده ای از ویدا فرهودی تقدیم می شود

چه شود اگر نسیمی بوزد ز سمت البرز
که به بی قرار ِ غربت خبری دهداز ایران
خبری به سرخی ِ گل و به لحن سبز بلبل
همه مژده ی رهایی، ز حصار هر چه زندان
خبراز طلوع امید به مرام گرم خورشید
که زروزگار جمشید شده چیره بر زمستان
چه شودکه سـِحرنوروز،به غمان کهنه پیروز
ندهد دگر به بیداد، پر و بال ِ فتنه این سان
برسد صدای عاشق، به شفاعت شقایق
به هر آن کجا که شاید، برسد صدای انسان

ویدا فرهودی

سال نو گلباران و خجسته باد


Shazde Asdola Mirza

عشق ، غالب شده بر موعظه ی نفرت و کین

Shazde Asdola Mirza


Very nicely said Dr. Noury ... Happy Norooz!


M. Saadat Noury

Dear Red Wine

by M. Saadat Noury on

با سپاس، در پاسخ سروده ای از علیرضا  میبد ی تقدیم می شود

نوروز ماندگار است تا یک جوانه باقی ست
باقی ست جمع جانان تا این یگانه باقی ست
بار دگر بریدند نای و نواش اما
این ساز می نوازد تا یک ترانه باقی ست
سینه به سینه گفتند کوتاه تا شود شب
کوتاه می شود شب وقتی فسانه باقی ست
عید است و نامه دارم از من رسان سلامی
بشتاب ای کبوتر تا آشیانه باقی ست
علیرضا  میبد ی

سال نو گلباران و خجسته باد


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

با سپاس، در پاسخ سروده ای از سیا و ش  کسر ا یی تقدیم می شود

د ر گشودندم/ مهرباني‌ها نمو د ند م
زود دانستم، كه دور از داستانِ خشمِ برف وسوز
در كنار شعله‌يِ آتش
قصه مي‌گويد براي بچه‌هاي خود عمو نوروز
گفته بودم زندگي زيبا ست
گفته و ناگفته، اي بس نكته‌ها كاينجاست
آسمانِ باز؛ آفتابِ زر
باغ‌هاي گل؛ دشت‌هايِ بي‌دروپيكر

سیا و ش  کسر ا یی

سال نو گلباران و خجسته باد 


M. Saadat Noury

Dear Mash Ghasem

by M. Saadat Noury on

 با سپاس، در پاسخ سروده ای از نادر نادرپور تقدیم می شود

كهن ديارا! ديار يارا! دل از تو كندم ولى ندانم،
كه گر گريزم كجا گريزم؟ و گر بمانم كجا بمانم؟
نه پاى رفتن، نه تاب ماندن، چگونه گويم درخت خشكم؟
عجب نباشد اگر تبرزن، طمع ببندد در استخوانم!
در اين جهنم، گل بهشتى، چگونه رويد؟ چگونه بويد؟
من اى بهاران، ز ابر نيسان، چه بهره گيرم كه خود خزانم؟
به حكم يزدان شكوه پيرى مرا نشايد، مرا نزيبد!
چرا كه پنهان به حرف شيطان سپرده‌ام دل كه نوجوانم!
صداى حق را سكوت باطل در آن دل شب چنان فرو كشت،
كه تا قيامت در اين مصيبت گلو فشارد غم نهانم!

نادر نادرپور

سال نو گلباران و خجسته باد 

 


All-Iranians

آرزوی هادی خرسندی برای سال نو

All-Iranians


آرزوی امسالم این است که تکه های آرزوی پارسالم جمع شود، شارژ شود، درهم شود، گوله شود، نو شود وصاف بیفتد آنجا که نیت من بوده. جز این آرزویی ندارم

//www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/03/110317_l23_norouz90_post_card.shtml


Red Wine

...

by Red Wine on

سادات نوری جان عزیز، حلالت باشد آن شیری که خورده یی، خدا حفظت کند که مایه طرب و منبع علم ادبیات هستی‌ .

نوروزت فرخنده باد دوست بزرگوار و گرامی‌ ما.

ارادتمندت ...

شراب قرمز.

 


All-Iranians

نوروز بما نيد که ايّام شما ييد

All-Iranians


 

پیرایه یغمایی
نوروز بما نيد که ايّام شما ييد
آغاز شماييد و سرانجام شما ييد
نوروز کهنسال کجا غير شما بود
اسطوره‌ی جمشيد و جم و جام شما ييد
عشق از نفس گرم شما تازه کند جا ن
افسا نه‌ی بهرام و گل اندام شما ييد
هم آينه‌ی مهر و هم آتشکده‌ی عشق
هم صاعقه‌ی خشم بهنگام شما ييد

Happy Iranian New Year to you & all Iranians


Mash Ghasem

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید

Mash Ghasem


هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید
پرستو به باز گشت  زد نغمه امید
به جوش آمده است خون درون رگ گیاه
بهاران خجسته باد، فراوان رسد ز راه
به خویشان به دوستان به یاران آشنا
به افراد تیز خشم که پیکار میکنند
به آنان که  با قلم تصاویر درد را
به چشم جهانیان پدیدار میکنند
بهاران خجسته باد ، بهاران خجسته باد
و این بند بندگی ،
و این بار   فقر و جهل
به هر گوشه جهان
به هر صورتی که هست
نگون و گسسته باد
نگون و گسسته باد  

( احتمالا از کرامت دانشیان  ولی صد در صد  مطمئن نیستم. سال نو استاد و تمام عزیزان مبارک باد .)