بازگفته هائی ازسیاست/Some Quotes on Politics

Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
16-Nov-2011
 

 

 

در زمینه ی سیاست ، باز گفته ها یا نقل قول های فراوان وجود دارد. بخشی از این باز گفته ها را در زیر مرور می کنیم

Politics, it seems to me, for years, or all too long, has been concerned with right or left instead of right or wrong: Richard Armour
بنظر می اید سال های متمادی است که در کار سیاسی ، به جای آنکه به درست (راست) و یا غلط (اشتباه) بودن یک مسئله بپردازیم ، بیشتر به اختلاف نظر جناح های راست و چپ توجه کرده ایم : ریچارد آرمور

Sometimes you got to learn politics from your enemies: Vladimir Ilyich Lenin
در سیاست باید اغلب از دشمنان آموخت : ولادیمیر لنین

Honesty is the best policy: Miguel de Cervantes
صداقت بهترین سیاست است : سروانتس

There is no proof for political reasons: Author Unknown
مترادف ضرب المثل فارسی : سیاست پدر و مادر ندارد

Our religion outlines our politics: Hassan Modarress
دین ما ، سیاست ماست : حسن مدرس

Politics is a tool with many sharp blades: Persian Proverb
سیاست پره های تیز دارد : ضرب المثل فارسی

We live in a world in which politics has replaced philosophy: Martin L. Gross
در دوران ما، سیاست جای فلسفه و حکمت را گرفته است : مارتین گراس

In politics, your enemies cannot hurt you, but your friends will kill you: A. Richards
در سیاست ، دشمنان آزاری نمی رسانند، اما دوستان ممکن است انسان را از کوره به درکنند : ا. ریچاردز

All of us who are concerned for peace and triumph of reason and justice must be keenly aware how small an influence reason and honest good will exert upon events in the political field: Albert Einstein
آنان که دلبسته ی صلح و آشتی هستند و یا در راه پیروزی خرد و عدالت بر جهل و بیدادی تلاش می کنند بهتر است واقف و آگاه باشند که در "سیاست" ، منطق و صداقت نقش بسیار نا چیزی ایفا می کند : آلبرت انیشتین

In order to become the master, the politician poses as the servant: Charles de Gaulle
سیاستمدار معمولا خود را غلام و نوکر مردم جا می زند تا سرور و ارباب همه شود : شارل دوگل

Those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber: Plato
کند ذهن ها بر آنان که زیرک و سیاستمدار هستند حکومت می کنند: افلاطون

Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river: Nikita Khrushchev
سیاستمداران در همه جای دنیا یکسانند ، از وعد و نوید های پوچ دم می زنند ، قول می دهند پلی را خواهند ساخت آن هم در جایی که از رودخانه حتی خبر و اثری نیست : نیکیتا خروشچف

Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy: Ernest Benn
سیاست یعنی هنر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ، یعنی روشن ساختن اینکه اصولا مشکلی وجود دارد یا خیر، غلط تشخیص دادن آن مشکل و بالاخره تجویز دارو و درمان نادرست : ارنست بن

Politics are almost as exciting as war, and quite as dangerous.  In war you can only be killed once, but in politics many times: Winston Churchill
سیاست مانند جنگ کاری است نسبتا پرهیجان و کاملا خطرناک ، با این تفاوت که در جنگ ، مرگ و شیون فقط یکبار است اما در سیاست هزاران بار : وینستون چرچیل

Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed: Mao Zedong
سیاست و سیاست ورزی به مصداق جنگی است بدون خونریزی ، اما جنگ نوعی سیاست گذاری است با خونریزی : مائوتسه تونگ

Politics is the art of preventing people from taking part in affairs which properly concern them: Paul Valery
سیاست ، هنری است که بوسیله ی آن می توان کاری کرد که مردم از دل مشغولی به مسائل اساسی خود فاصله بگیرند : پل والری

ترجمه و تدوین
دکتر منوچهر سعا دت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار
 

Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you all

by M. Saadat Noury on

who visited this thread, and the special thanks go to Literary Critic, MM, Dr Parsa, Divaneh, Anglophone, Tavana, Anahid, All-Iranians, and Nazanin Karvar for their very interesting links, comments, and poetry.


All-Iranians

Jenab Literary Critic

by All-Iranians on

With all due respect to you & with the permission of Ostad, here is a better text

تفسیر ملک الشعرا بهار درباره سیاست

دوش در تيرگى عزلت جانفرسايى
گشت روشن دلم از صحبت روشن رايى
هر چه پرسيدم از آن دوست ، مرا ، داد جواب
چه به از لذت هم‏صحبتى دانايى
گفتم اسرارِ ازل چيست بگو ، گفت كه گشت
عاشق جلوه ى خود شاهدِ بزم‏آرايى
گشت مجذوبِ خود و دور زد و جلوه نمود
شد از آن جلوه به پا شورى و استيلايى
سربه‏ سر هستى ازاين عشق و ازآن جاذبه‏ خاست
باشد اين قصه ز اسرار ازل افشايى
گفتمش چيست جدال وطن و دين؟ گفتا
بر يكى خوان، پىِ نان همهمه و غوغايى
گفتمش مرد سیاست كه  بود؟ گفت كسى
كز پى رنج و تعب طرح كند دعوايى ...
ملک الشعرا بهار
//iranian.com/main/blog/all-iranians-40#comment-450648

 


Literary Critic

ملک الشعرا بهار و سیاست

Literary Critic


با سپاس از جناب دکتر که فرصت بازخوانی این قصیده بی‌ نظیر ملک را به ما دادند. 

 

         

راز طبيعت

دوش در تيرگى عزلت جان‏فرسايى
گشت روشن دلم از صحبت روشن رايى
هر چه پرسيدم از آن دوست به من داد جواب
چه به از لذت هم‏صحبتى دانايى
آسمان بود بدان گونه كه از سيم سپيد
ميخها كوفته باشد به سيه ديبايى
يا يكى خيمه صد وصله كه از طول زمان
پاره جايى شده و سوخته باشد جايى
گفتم از راز طبيعت خبرت هست، بگو
منتهايى بودش يا بودش مبدايى؟
گفت از اندازه ذرات محيطش چه خبر؟
حيوانى كه بجنبد به تكِ دريايى
گفتم آن مهر منور چه بود؛ گفت: بوَد
در بر دهر دلِ سوخته شيدايى
گفتم اين گوى مدور كه زمين خوانى چيست
گفت سنگى است كهن، خورده بر او تيپايى
گفتم اين انجم رخشنده چه باشد به سپهر؟
گفت بر ريش طبيعت تف سر بالايى
گفتمش هزل فرو نه سخن جِدّ فرماى
گفت والاتر از اين دُنيىِ دون دنيايى
گفتمش قاعده حركت و اين جاذبه چيست؟
گفت از اسرار شك‏آلودِ ازل ايمايى
گفتم اسرارِ ازل چيست بگو، گفت كه گشت
عاشق جلوه خود شاهدِ بزم‏آرايى
گشت مجذوبِ خود و دور زد و جلوه نمود
شد از آن جلوه به پا شورى و استيلايى
سربه‏سر هستى ازاين عشق و ازآن جاذبه‏هاست
باشد اين قصه ز اسرار ازل افشايى
گفتمش چيست جدال وطن و دين؟ گفتا
بر يكى خوان، پىِ نان همهمه و غوغايى
گفتمش مرد سیاست كه  بود؟ گفت كسى
كز پى رنج و تعب طرح كند دعوايى
گفتم اميد سعادت چه بود در عالم؟
گفت با بى‏بصرى عشق سمن سيمايى
گفتم اين فلسفه و شعر چه باشد؟ گفتا
دست و پايى شَل و آنگه نظر بينايى
گفتم از علم نظر علم يقين خيزد؟ گفت
نظر و علم و يقين نيست جز استهزايى
گفتمش چيست به گيتى ره تقوا؟ گفتا
بهتر از مهر و محبت نبود تقوايى
گفتم آيين وفا چيست در اين عالم گفت
گفته مبتذلى يا سخن بيجايى
گفتم اين چاشنى عمر چه باشد؟ گفتا
از لب مرگ شكر خنده پر معنايى
گفتم آن خوابِ گران چيست به پايان حيات؟
گفت سِيرى است به سر منزل ناپيدايى
گفتمش صحبت فرداى قيامت چه بُوَد؟
گفت كاش از پىِ امروز بود فردايى
گفتمش  چيست بدين قاعده تكليف بهار

گفت اگر دست دهد عشق رخِ زيبايى 

M. Saadat Noury

Dear MM

by M. Saadat Noury on

Thank you for the links, please accept this quote in return

"A politician will do anything to keep his job, even become a patriot":   William Randolph Hearst


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for the link, please accept this quote in return

"I think it's a terrible shame that politics has become show business": Sydney Pollack


MM

message/messanger in politics

by MM on

The challenge in working in politics, particularly if you're working for a political party, is that everyone's a messenger.
Frank Luntz 
 

Don't blame the messenger because the message is unpleasant.
Kenneth Starr

I became the messenger who had to be killed.
Anita Hill

more at //www.brainyquote.com/quotes/keywords/messenger.html


M. Saadat Noury

Dear Dr Parsa

by M. Saadat Noury on

Thank you for your informative comment; please accept this quote in return

«انسان وقتی در کار سیاست آسان فریب می خورد که تصور می کند دیگران را فریب داده است»: ناشناس
 


M. Saadat Noury

Dear Divaneh

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment. The very interesting quote you posted belongs to Henry Cate VII.


Ali A Parsa

Politics-second oldest profession!

by Ali A Parsa on

Dear Dr. Saadat Noury
Thanks for the insight into politics, known as the second oldest profession in the world which is
the reason for so many opinions from practically all great men throughout human history.
I invite you to top all of these with a robaii of Hakim Omar Khayyam I translated under the
title of Rediscovery of Hakim Omar Khayyam some sixteen years ago*:

ای چرخ زگردش توخرسندنیم
ازادم کن که لایق بندنیم
گرمیل توبابی خردو نادانست
من نیز چنین اهل وخرد مندنیم

Here is my translation of it :

Ignorants in high places, to the wise,
Does not constitute a surprise.
For often in a septic tank,
The biggest the chunks, the higher they rise!

*This book is practically sold out which is a good news. My recent e-book titled
Literary Tranquilizers listed at amazon.com contains all robaiis in that printed book
in edited form plus the work of many other great men. The e-book can be downloaded
to kindle and other electronic devices at a much lower cost.

 

khodee 


divaneh

Thank you Dr Saadat Noury

by divaneh on

Very interesting quotes. Here is one that I like but don't know who it is from.

"The problem with the political jokes is that they get elected."


M. Saadat Noury

سیاستمدار کسی است که

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی

با سپاس ، و در پاسخ ، باز گفته ی زیر تقدیم می شود

"سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یک سال بعد راپیش بینی کند و بعدأ بتواند دلائلی بیاورد که چرا اتفاق نیفتاد" : وینستون چرچیل


M. Saadat Noury

معانی گوناگون سیاست

M. Saadat Noury


Dear Tavana    Thank you for your informative comment; please accept this in return

معانی گوناگون سیاست در لغت نامه دهخدا
//www.loghatnaameh.com/dehkhodasearchresult-fa.html?searchtype=0&word=2LPbjNin2LPYqg%3d%3d


All-Iranians

سیاستمداران امروز ما

All-Iranians


... آیا سیاستمداران امروز ما به یکدیگر اعتماد دارند و با یکدیگر همدل هستند. امروز کشور ما به شیر نیمه جانی تبدیل شده که کشورهای دیگر برای اثبات شجاعتشان به آن لطمه میزنند و برای ضربه زدن به ما سبقت می گیرند . سئوالی که مطرح میشود اینست که آیا اینهمه هجمه ای که بر ضد ما صورت میگیرد تنها به دلیل برحق بودن ماست ؟ یا گاها اشتباهاتی باعث شوریدن افکار جهانی برضد ما میشود. چه چیز موجب گستاخی برخی همسایگان یا قدرتهای فرامنطقه ای شده است. شما فکر میکنید که این جو تا به کی بر سر مملکت ما سایه خواهد انداخت و ما تا کی باید به مسئولینی اعتماد کنیم که با سخنان و رویه های نسنجیده کشور را در معرض تهدید و خطر قرار داده اند . همانطور که همه میدانیم هر چیز بهایی دارد پس ما بهای چه چیزی را میپردازیم ، چه عقل سلیمی باور میکند که این همه هزینه فقط برای حق ایران در داشتن انرژی هسته ای است . . من بعنوان یک نفر از قشر عادی این جامعه .. می خواهم بدانم که چرا من بعنوان یک ایرانی باید هزاران برابر یکنفر مثلا در مالزی هزینه پرداخت کنم ... چرا کسی باجهای میلیاردی به کشور هایی نظیر سوریه . روسیه . گابن ، لبنان و ... نمی بیند چرا هرکس قصد کلاهبردار ی دارد اولین طعمه اش ایران است . چرا کسی اعتراضی به ماندگاری چند ساله مهندسان روسی با دستمزد های سر سام آور و خرید تجهیزات ناکارآمد و دست چندم جهانی ندارد . چرا حالا بعد از سی سال دانشگاه آزاد وقف می شود . چه کسی واقف آن است . آیا حق این عمل را دارد . چرا در این چند سال به دستهایی که به بیت المال تجاوز کرد فرصت سوء استفاده داده شد . جدا کم کم از اینکه به کسانی بعنوان سیاستمدار (که جنس آنها را از امام و انقلاب میدانستم ) اعتماد کردم احساس خسارت میکنم ...

//alef.ir/vdcdnz05.yt09x6a22y.html?76029


Tavana

معنای سیاست در ویکی پیدیا

Tavana


سیاست (به فارسی افغانستان: پالیسی) به معنای دانشی است که از شهر (مدینه در عُرف فیلسوفان دوران اسلامی مانند فارابی) و مناسبات شهروندی (مدنی) بحث می‌کند. هم‌چنین سیاست به روندی گفته می‌شود که در آن شهروندان به اتخاذ یک تصمیم جمعی مبادرت می‌ورزند. به تعریف دیگر «سیاست فعالیتی اجتماعی است که با تضمین نظم در نبردهایی که از گوناگونی و ناهم‌گرایی ِ عقیده‌ها و منافع ناشی می‌شود، می‌خواهد به یاری ِ زور - که اغلب بر حقوق متکی است - امنیت بیرونی و تفاهم درونی ِ واحد سیاسی ویژه‌ای را تأمین کند.
***و مثل اینکه یاری زور و رهنمودن به سوی گور آنسان ترین راه تفهیم سیاست به مخالفان عقاید سیاستمندان جامعه ماست!!!


M. Saadat Noury

Dear Anglophile

by M. Saadat Noury on

Thank you for your informative comment; please accept this quote in return

«حکومت جهان به‌دست افراد دیگری غیر از آنهائی که در صحنه سیاست هستند، می‌باشد»

بنیامین دیسرائیلی


M. Saadat Noury

توانای گرامی

M. Saadat Noury


 

با سپاس ، و در پاسخ ، باز گفته ی زیر تقدیم می شود

"نخستين فصل سياست چيست؟ آموزش و پرورش؛ دومين فصل ، باز هم آموزش و پرورش و سرانجام سومين فصل آن هم آموزش و پرورش است" : ناشناس


M. Saadat Noury

همه ی ایرانیان گرامی

M. Saadat Noury


با سپاس ، خواهشمند است آن داستان عالی پدرجان سیاست چیست؟ را در وبلاگ جداگانه هم بیاورید


anglophile

سیاست از دیدگاه خمینی

anglophile


I hate to quote this but thought to havea laugh:     حضرت امام(ره) از سياست، تعريفي همه فهم و بسيار روان و ساده، و نه كلاسيك و آموزشي ارائه كرده است. ايشان اين تعريف را در ضمن نقل خاطره‌اي به صورت زير بيان كرده‌اند :

"آن مردك ]يكي از مقامات دولتي ايران [وقتي كه آمد ]در زندان [پيش من گفت : "سياست، عبارت از بد ذاتي، دروغ گويي و... خلاصه پدر سوختگي است و اين را بگذاريد براي ما!" راست هم مي گفت، اگر سياست عبارت از اينهاست، مخصوص آنها مي‌باشد. اسلام كه سياست دارد، مسلمانان كه داراي سياست مي باشند، ائمه هدي(عليهم السلام) كه ساسه العباد هستند، غير اين معنايي است كه او مي‌گفت.

 

//velayatfagih.porsemani.ir/content/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A-0


Tavana

سیابازی فرهنگی!

Tavana


گرخواهی نامت نهند مکار و یا سیاستمدار

روا مدار سیاست در کار و نکن مکر در کردار
توانا

نمونه کامل سیابازی در فرهنگ ما که نَکُن در واقع یعنی بکُن !


All-Iranians

پدرجان! سیاست چیست؟

All-IraniansM. Saadat Noury

Dear Anahid

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment; please accept this in return

«چه بانگ شومی است بانگ سیاست؛ اَه، چه توهینی!// خدای را به گاهِ سحر شکرگذارم که دغدغه و شور امپراتوری روم ندارم.// بسی غنیمت، بسی سعادت// که نه قیصرم، نه پادشاه جهانم» : یوهان ولفگانگ گوته


M. Saadat Noury

To All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem, please accept this quote in return

"Take our politicians:  they're a bunch of yo-yos": Saul Bellow


M. Saadat Noury

Dear Nazanin Karvar

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment and speaking about war, please accept this quote by Lady Butler in return 

"I would like it if men had to partake in the same hormonal cycles to which we're subjected monthly.  Maybe that's why men declare war - because they have a need to bleed on a regular basis": Brett Butler


Anahid Hojjati

Thanks Ostaad Noury for all the quotes about politics

by Anahid Hojjati on

 

 This one is my favorite and explains the reformists' policy in iran.

سیاستمداران در همه جای دنیا یکسانند ، از وعد و نوید های پوچ دم می زنند ، قول می دهند پلی را خواهند ساخت آن هم در جایی که از رودخانه حتی خبر و اثری نیست

I also like this one:

"Those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber: Plato"


All-Iranians

با اجازه جناب استاد

All-Iranians


 سياست پره هاي تيز دارد

سياست حقه بازي نيز دارد


Nazanin karvar

*

by Nazanin karvar on

مرسی برای ترجمه این جملات پر مغز که در مورد هر کدام میشه مدت‌ها بحث و تحلیل کرد

متاسفانه فکر نکنم به جز گوینده هر کدام، دولت مرد دیگری واقعا آنها رو دنبال کرده باشه

و خب گاها فکر میکنم که بیشتر برای عوام و به نام سیاست مداران این جمله ها گفته و یا شاید ساخته و پرداخته شده باشن 

(راست گویی بهترین سیاست است!!!)  البته خیلی زیاد بستگی به طرز تعریف اون حقیقت داره، فکر میکنم

چندین سال پیش جمله‌ای خواندم تقریبا به این مضمون که: سربازانی بر علیه هم میجنگند که سرانشون به سلامتی هم شامپاینی مینوشن...  

این جمله برای من اونقدر حقیقی هست که نیازی به نام گویندش نداشته باشم ولی در این جا فکر کردم شاید دوستی گوینده رو هم بشناسه و خب خوشحال میشم که به بنده هم بگویید

 

مرسی از شما جناب آقای نوری سعادت عزیز...