به جنابانی که دلار خورده و تحریم اقتصادی میرینند:

به جنابانی که دلار خورده و تحریم اقتصادی میرینند:
by MeyBokhor_Manbarbesuzan
04-Jul-2012
 

به جنابانی که دلار خورده و تحریم اقتصادی میرینند:

یک سوال ساده. ایا حاضرید الانه ـ نه در حضور عوامل رژیم ـ بلکه در میان مردم گرانی و تورم زده ایرانی بایستید و اعلام کنید که شما تحت عنوان براندازی رژیم٬ تبلیغ کننده و وازلین این تجاوز علنی به زندگانی انان بوده اید؟


Share/Save/Bookmark

Recently by MeyBokhor_ManbarbesuzanCommentsDate
The ultimate sanction against Iran
4
Sep 20, 2012
Chicken censorship in Iran
2
Jul 17, 2012
Mr. 2-piece-a-day's daily featured blogs remind me of...
3
Jul 10, 2012
more from MeyBokhor_Manbarbesuzan
 
Demo

حیف از عنوان بشر

Demo


حیف از عنوان بشر برای این دوزخیان و بهره بردن از نعمات خوردن و ریدن:
و در حقيقت بسيارى از جنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده‏ايم [چرا كه] دلهايى دارند كه با آن [حقايق را] دريافت نمى‏كنند و چشمانى دارند كه با آنها نمى‏بينند و گوشهايى دارند كه با آنها نمى‏شنوند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه‏ترند [آرى] آنها همان غافل‏ ماندگانند (قرآن ٧:١٧٩)


iraj khan

A Comparison

by iraj khan on

This is what was reported today about Syria's civil war:

"There was little sign of solidarity from the outset as the 200 or so members of Syrian opposition groups and activists, ranging from Islamists to secularists, most of them living in exile, haggled over the shape of a post-Assad Syria."

//www.reuters.com/article/2012/07/04/us-syria-crisis-rifts-idUSBRE8630J620120704

The leadership, most of them living in exile, it says. 

Sanctions are collective punishment and War is collective punishment

Meybokhor: A very imaginative title for your blog, I must say.