خادم‌ترین و خائن ترین


Share/Save/Bookmark

mostafa ghanbari
by mostafa ghanbari
26-Dec-2011
 

حکایت سبز خواهی و سبز جوئی و جویش برای عدالت و جامعه‌ای پویا و بالنده در ایران ، حکایتی است که ریشه در هزار توی تناقضات پیچیده فرهنگی و اجتماعی ما دارد.هر که ناموخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. واقعیت تلخ این است که ما آموختن را هرگز نیا موخته ایم. ایمان و اعتمادمان را بیهوده برّ سر افکار و افرادی بهدر داده ایم که نه‌ بایسته اندیشه بودند و نه‌ شایسته اعتماد و در این راه چه فرصت سوزی‌ها کرده ایم و چه خود زنی‌ها برّ خود روا داشته ایم.ملّت پویا و بالنده ملتی است که در پس هر قدم برداشته شده توقفی مینماید و تاملی برّ آنچه که پشت سر گذاشته است و آنچه که پیش رو دارد و در این راه میکوشد که از تکرار اشتبا‌هات گذشته پرهیز کند.آیا ما چنین ملتی هستیم؟ اگر بله،به کدام دلأئل؟

ملتی که در سال ۱۳۷۶ همه ایمان و عشق و امیدش را به غلط برّ روی چهره مخرب و زیانباری چون خاتمی سر مایه گذاری کرد و به حاصلی بجز زیان و اتلاف وقت نرسید، نه‌ تنها بخود زحمت واخواهی امید‌ها و فرصت‌های رفته از دست را از این چهره مزور دودوزه باز نداد، بلکه سالها بعد که دوباره در معرکه‌ای که توسط احمدی‌نژاد ایجاد شد، بفکر سبزی و خرمی افتاد و سبز شد،گوشه‌ی از چشم امیدش را به خاتمی و امثال او دوخت!! و حیرت آور این است که هنوز هم هرگاه که صحبت از سبزی و سبز خواهی و عدالت جوئی به میان میاید، خاتمی را میشود در تصور و ذهن این ملّت بعنوان منادی آزادی و آزادگی بوضوح دید!!

بدون هیچ شکی خاتمی خائن‌ترین چهره تاریخ معاصر ایران است؛ چهره‌ای که از بیان و بلاغت و اندیشه که نماد‌های حریت و ارزش‌های انسانی‌ اند،بعنوان ابزاری برای مخدوش کردن چهره‌ای واقعی آزادی و دمکراسی استفاده کرد و در واقع حادث شدن تغییرات دمکراتیک در ایران را سال‌ها به تعویق انداخت.حکایت خاتمی و امسال او بری ملّت ایران، حکایت سراب و تشنگی بوده است. حالا تا کجا این قوم رفع عطش را در سراب خواهد جست خدا میداند.

ملتی که نه‌ خائن به خویش را میشناسد و نه‌ قهرمان و خادمی شایسته تقدیر و سپاس واقعی‌ را، ملتی است سر در ‌گم و وامانده از خویش. راستی‌ چهره شایسته تقدیر تاریخ معاصر ما کیست؟ اگر این چهره احمدی‌نژاد نیست من واقعا نمیدانم چه کس دیگری میتواند باشد. احمدی‌نژاد دانسته و ندانسته آب در خوا بگه مورچگان ریخت و بلوأیی را بپا کرد که در غوغای آن نه‌ تنها عمق نانجیبی و خباثت سر دمداران رژیم برّ ملا شد، بلکه کم عمقی نگرش یک جامعه به مسائل حیاتی‌ خود را نیز بطور شفاف بنمایش گذاشت. به عبارت دیگر احمدی‌نژاد بیش از هر چهره سیاسی دیگری در ایران در تحریک و سرعت بخشی به نگرش‌های آزادی خواهانه و دمکراتیک موثر بوده است. قهرمان و خادم شایسته تقدیر و سپاس شما کیست؟


Share/Save/Bookmark

more from mostafa ghanbari
 
mostafa ghanbari

Dear Dvaneh

by mostafa ghanbari on

mg

My dear I think your penny has not dropped!! Do bother yourself when you read something.

Thanks


divaneh

I will tell you

by divaneh on

But first you must tell me how much have you been paid to write this.


mostafa ghanbari

Dear Maryam Hojjat

by mostafa ghanbari on

mg

thanks a lot for your comment.

yes, you are absolutely right . In other words, our enemies are our ideology and astute ideologues. In 21st century we must not be fooled by the fake conception of God and religion that have already failed to deliver what they have had any  claim to, including divine justice and the holy grail of equity and beatification.


mostafa ghanbari

Dear Pendar Nik

by mostafa ghanbari on

mg

Thanks for stopping by. I wished you would know  who   was our hero and servant at least during the past three decades; if there has been any.


پندارنیک

والله چی‌ عرض کنم

پندارنیک


 

 

 

راستشو بخواید، نمیدونم قهرمون خادم و قابل سپاس کیه.......فقط اینو
میدونم که توی این شلوغ بازار سیاسی اجتماعی، یه مفتخوری به اسم رضا پهلوی،
یه مشت مفتخور تر از خودش رو فرستاده اینطرف، اون طرف که واسش تبلیغات راه
بندازن..........اینو میدونیم...........شمام اگه این پسره عقب افتاده رو
دیدی بهش بگو اینا میگن خودتی... 


Maryam Hojjat

Excellent Point in your Blog

by Maryam Hojjat on

As you said Khatami is a POUFUSE KHAEN.  unfortunetely, IRANIANS do not realize that all these Islamists in perticular akhoonds are enemies of IRAN, IRANIANS & Democracy.  ALL these Islamists who have worked with this regime in 33 years are betrayed iRAN and are KHAENS.