بی حوصلگی


Share/Save/Bookmark

بی حوصلگی
by Multiple Personality Disorder
23-Dec-2010
 

بی حوصلگی

یک روز نشسته بودم بی حوصله و تنها.  میخواهید بدانید آن روز چه کردم؟  صفحه-کلید را برداشتم و تخیلاتم را نوشتم در مانیتور.  میخواهید بدانید چطور؟

در زیرِ هر کلید قومیست مخفی
دیده نمیشوند تا اصابتشان کنید
قلقلکشان دهید، نوازشِشان کنید
آزارشان،فشارشان دهید
بزنید ضربتشان،
بکوبیدشان

در زیرِ هر کلید قومیست غمگین
تار موئیست مشکین
دخترکی در خیالِ پرواز
زنِ پیری در فکرِ نماز

از نُوکِ هر کلید میخروشد چشمهء زندگی
یا که بی جوهری، یأس، و مردگی

در زیرِ هر کلید قومیست پیوسته
گاه از شوقِ آزادی برخاسته،
گاه در کُنجِ سلولِ انفرادی،
با بدنی کج نشسته

گاهی اوقات،
می توانید قومهای زیرِ کلید را ملاقات کنید،
اگر ذهن خود را خوب متمرکز کنید
یا در برخی مواردِ کمیاب،
آن زمان که خورشید بوسه میزند بر مهتاب
زمینِ سرد را پُر کنید از لذت
چشم تا چشم همه خندان
چمن را آبی و آسمان را سبز کنید
و آن را تغییر دهید، هر دم که اراده کنید
و بگوئید «مُبل وقیح شده بود»
یا بگوئید «یک لشکر پرسش در مغزش جهید»

رقص و بازی و طراوت،
با اعیاد و نشاط و مهارت
می توانند پُر کنند صفحهاتِ بالاترین
یا بنویسید از شعر و موسیقی،
یا بگوئید خیابانها شدند خونین
دارها شدند سنگین

بنابراین،
هنگامی که شما بی حوصله هستید،
و یا احساسِ کمبود میکنید
(یا خوشحالید و دیگر گریه نمیکنید)
به صفحهء خالیِ مانیتورِ خود نگاه کنید
فکر کنید
تمرکز کنید
و بیاد آورد:
از نُوکِ هر کلید میخروشد چشمهء زندگی
یا که بی جوهری، یأس، و مردگی

بعد مانیتور را با چرند و پرند پُر کنید
یا که آنرا رنگ کنید،
روشن و نادر  

انتخاب با شماست.  بهر صورت وقتتان بی حوصله نخواهد گذشت.


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
yolanda

......

by yolanda on

Hi! Nazy and MPD,

     Thank you for initiating the collaborative writing project! I read the first two episodes already.....it sounds very interesting and addictive....fate brought the Iranian gal and guy together....I am sure where there are human-beings; there is "Chemistry".....I look forward to the next episode......I decided to write my post here instead of in Nazy's blog....'cause I don't want to interrupt the flow of the story.....but I have activated the "following thos post" button.....so I won't miss the new episodes.....

Thank you and happy New Year!


Monda

Lucky You MPD!

by Monda on

So that's how it's done! What can one do with the missing talent piece?

Wishing you a Better, less agonizing, less frustrating, More Creative 2011.  


persian westender

I already went through the steps

by persian westender on


...one by one! nothing, none, wheeesh, nope...!

Wait a minute! something comes from the 'enter' key now. I will let you know what...? :-) 

Happy new year! 

 


Nazy Kaviani

Dear Multiple,

by Nazy Kaviani on

How apropos! Yes, there is a whole tribe living under my keyboard for sure. Too bad I can't find the time to find out what they have to say these days. My New Year's resolution is to make sure I would find more time for writing in 2011. Thanks for the poignant and oh-so-familiar sentiments about writing. Your poetic description is a lot better than mine, when I simply call it "the writer's itchy fingers!"


Multiple Personality Disorder

Thank you dear Souri for the upate,

by Multiple Personality Disorder on

I hope you have a balance Holiday,,,


Multiple Personality Disorder

Dear Azarin,

by Multiple Personality Disorder on

You're one of the best examples of those people who have been banging on the keys to compose things creative and wonderful, and you are great at it.

Happy Holidays to you and your family also,


Multiple Personality Disorder

Hi persian westender,

by Multiple Personality Disorder on

.

.

Did you follow the steps?

Did you think?  :O)

Did you focus?

And, did you remember ""From the tip of each key springs up life,... ?


persian westender

Hi MPD

by persian westender on


I was bored and I pressed all the keys on my keyboard and nothing happened. Is something wrong with my keyboard?...or its just me?! 

 


Azarin Sadegh

This is our story!

by Azarin Sadegh on

I loved your poem, dear MPD! I could totally relate to every word!

Thank you...and Happy Holidays!

Let's hope that next year we would finally find the keys of an eternal happiness.

Azarin


Souri

بسیار زیبا و پر معنا

Souri


ا‌م پی‌ دی عزیز، واقعاً از خوندن این شعر بسیار زیبات لذت بردم.


خیلی‌ هنرمندانه تمام افکار و احساسات ما رو در یک شعر حساس، نقاشی کردی.

البته هر خواننده ی میتونه بنا‌ به فکر و احساس خودش این شعر رو معنی‌ کنه.

برای من تداعی این موضوع شد، که  دو روزه که هر وقت میام سری به سایت
میزنم، میبینم ملت همیشه در صحنه هنوز مشغول جنگ و جدال با همدیگه هستند.
همون آدمهای همیشگی‌ و همون صحبت‌های تکراری...........

از خودم میپرسم این افراد آیا هیچ چیز دیگه‌ای در دنیا خوشحالشون نمیکنه؟

آیا فرصت میکنند که مثلا به خرید برند یا از دوستانشون بازدید کنند یا تلویزیون نگاه کنند، یا یک کار دیگه؟

حتی مثلا استراحت کنند؟

مگه چقدر حرف نگفته زیر اون کیبرد‌هاشون هنوز هست؟

نمیدونم، ولی‌ واقعاً همیشه به پدر و مادر اون کسی‌ که اینترنت رو خلق
کرده درود و رحمت میفرستم، چونک باعث نجات خیلی‌ از ما‌ها شده. از هر جایی
که دلخوری داریم، میاییم میکوبیم تو سر این کلید‌های کیبرد.

به هر صورت، برای همه دوستان ایرانیان دات کامی‌ و همچنین همه ایرانیان
داخل و خارج از کشور، مثل همه مردم دیگه دنیا، آرزوی سلامتی و شادکامی
می‌کنم. امیدوارم که سال خوشی در انتظار همه ما باشه.

مرسی‌ برای شعر قشنگت.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


Anahid Hojjati

.

by Anahid Hojjati on

.