دلم سوخت

دلم  سوخت
by nahidi
07-Aug-2009
 

آه اي زادگاه بيمار

من در تو ذره ذره ذوب خواهم شد

مثل نقاشي در نقش هايش

شاعري در واژه ها

مثل بيماري در آتش تب

ميشوم ذوب تو ميدانم من

و دل کوچک من ميسوزد

براي همه آدمکهاي اسير

براي تو

براي خودم

براي پدرم که در دل خاک تو خوابيده

دارم ذوب ميشوم آرام و صبور..

.


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Amir Sahameddin Ghiassi

Dear Nahidi

by Amir Sahameddin Ghiassi on

You wrote very nice. Amir


Orang Gholikhani

Indeed beautiful

by Orang Gholikhani on

Thaks for sharing

Orang


IRANdokht

beautiful

by IRANdokht on

I loved your poem

Thank you Nahidi

IRANdokht