نوروز

نوروز
by nahidi
16-Mar-2012
 

سفر کردم بدنیای محالت

تو گوئی چشم شب من و ترا دید

کسی فریاد زد....ای جان ناهید

بیا مستی کنیم در این شب عید

چنان مستی ز می با من در آمیخت

که میدیدم فلک با آنچه در دامان دارد

پر از نور  و پر از رنگ و  پر از  رود

چو باران بر سرم ریخت

سحر شد مرغکی میخواند با سوز

که پر شد جان دنیا از جوانه

بیا با من بخوان اینجاست نوروز

شدیم بر سال و ماه و روز  پیروز . 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
میوه تلخ
2
Jun 24, 2011
more from nahidi
 
nahidi

پیروز باشی

nahidi


  هر کجا که دل میخواد بنویسش استاد نازنین روز و روزگارت همیشه سبز 

Orang Gholikhani

nowrooz hamegu mobarak

by Orang Gholikhani on

Have a nice nowrooz

Thanks for sharing

Orang


Manoucher Avaznia

کسی فریاد زد...

Manoucher Avaznia


کسی فریاد زد... ای جان ناهید

بیا مستی کنیم در این شب عید

 

آرزو کردم همۀ این چکامه را بر همین سیاق و آهنگ نگاشته بودی.  

 

پایدار باشی


nahidi

مرسی آزاده

nahidi


مرسی آزاده جان

نورزت پیروز 


پندارنیک

Happy Noe Rooz

by پندارنیک on

Spellings differ, spirit remains the same.............


Azadeh Azad

Lovely poem

by Azadeh Azad on

Thanks, dear Nahid. I really enjoyed this poem.

Happy Nowruz,

Azadeh