میوه تلخ

nahidi
by nahidi
24-Jun-2011
 

درختی که هسته و ریشه تلخی داره

اگر با کره و شکر  هم تغذیه و ابیاری بشه

باز میوه های تلخ ثمر میده

به میوه هاش خامه شیرین بزن

تو  باز هم مزه شیرین در دهان نخواهی چشید

..

درختی نو باید کاشت از هسته ای شیرینتر

 

... 


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
nahidi

woo

by nahidi on

چه زیبا جای پای مرا نقش میزنی.چگونه میتوان بر تو سپاسی لایقت گفت؟۱۰۰ سپاس


Multiple Personality Disorder

Bitter Fruit

by Multiple Personality Disorder on

.

.

Roots and seeds of bitter trees,
fed with butter and sugar,
will bear bitter fruits,
once again


Glaze them with sweet cream,
in your mouth,
none the less,
they won't taste sweet

Instead,
plant new trees,
from sweeter seeds