قلک سنگين دل

nahidi
by nahidi
10-Mar-2010
 

آنهمه بار گران

که چو گنجي سالها کردمش گوشه قابم پنهان

قلک آهکي درددم را

که پر از سکه چرکين غم عشق تو بود

و لب طاقچه آمالم هاي...دل دل ميزد

بسرانگشت دل حادثه ساز

به تن سرد زمين کوبيدم

قلک آهکي پر دردم

که تنش منتظر حادثه بود

بر دل خاک هزار تکه شد

و هزار سکه  درد و  نياز

همه بر خاک پراکنده شدند

سکه هاي دردم

آرزوهاي تلمبار در قلک دل

همه رفتند بباد

و سبک شد جانم

آه....اما ميدانم باز

قلکي ديگر من مي سازم

تا دلش پر کنم از دردي نو

اول روز  بهار  امسال

دل به يک سکه  نو مي بازم

 


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
nahidi

مرسي

nahidi


مرسي  هاني جان

سال نو مبارک...پيروز باشي


default

zibaaaa

by HaNi on

vaghean az khondan in sher lezzat bordam Nahid jan.

all the best.

just wow :)


Orang Gholikhani

Nice

by Orang Gholikhani on

Thank you for sharing

Posted on //www.facebook.com/#!/group.php?gid=26255916530

Take care

Orang


nahidi

مرسي

nahidi


ارزش مالي ندارن

پيروز باشي


Multiple Personality Disorder

ممکنه یک پیشنهادی بکنم؟

Multiple Personality Disorder


به جای اینکه قلک ديگری بسازی و تو دلشو پر کنی از دردهای نو،  چرا نمی بریشون بانک؟