بيا با من ..

nahidi
by nahidi
10-Jun-2010
 

بيا...در مرطوب خيال

بلند پروازي کبوترها

آنخا که گلهاي بي نياز خورشيدي

مي رويند معصومانه در پناه تاريکي

آنجا که من در بيشه خلوتم

ريشه در هوا دارم

عشق را باور فقط در سرپنجه خدا دارم

بيا... ببين که چگونه تن برهنه ام را

به ساقه هاي صفا بستم

از...خاک و ...برگ و....ريشه بريده ام

آرزوهاي بزرگم را

در رود کور فنا شستم

بيا....بيا..با من به بيشه خلوت نيلوفرها.

6.10.10 ناهيد


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
Orang Gholikhani

nice

by Orang Gholikhani on

Thanks for sharing

Orang


iranbrave

Merci :)

by iranbrave on

Merci aziz! I love poetry! If you get a chance have a look at my poems. Keep up the good work!

Faryad (IranBrave)