گره های زندگی

nahidi
by nahidi
19-Jun-2011
 

همه چیز بهم گره ای کهنه خورده

خانه ها به دیوارها

جاده ها به بیراهه ها

رودها به رودخانه ها

و دریا به امواجش

آدمها آه

آدمها به آدمکها با ریسمان کهنه ای

گره ای سست خورده اند

روز اسیر گره سیاه شب است

و زمان به عقربه های ساعت

دیروز در خاطره ها گره ای کور و پوسیده دارد

ریشه ها در خاک گره در هم دارند

و دلها گره بر عشق های پوشالی

و.... در فاب کهنه بر دیوار

چشمان حزین و مرطوب تو سالهاست

در نگاه من گره ای جا ودانه خورده

.....

ناهید


Share/Save/Bookmark

Recently by nahidiCommentsDate
نوروز
6
Mar 16, 2012
شعر
2
Sep 05, 2011
قفس درون
1
Jul 06, 2011
more from nahidi
 
divaneh

Splendid

by divaneh on

Lovely poem. Thanks for sharing.


Monda

گره‌های کور

Monda


ممنون!

 


Anahid Hojjati

Great poem dear Nahidi

by Anahid Hojjati on

Thanks for sharing.


Orang Gholikhani

beautiful

by Orang Gholikhani on

thanks

Orang