به گفته انيشتن بزرگ : دو چيز است که نهايتی ندارد، جهان و حماقت آدمی!

Noosh Afarin
by Noosh Afarin
02-Jun-2009
 

 سر کار خانم سوری؛ من متاسفانه متوجه معنی اخرین کامنت شما در بلاگ قبلی ام نشدم?

//iranian.com/main/blog/noosh-afarin-2

حماقت حد و مرز نمیشناسد).

Souri
Tue Jun 02, 2009 03:06 PM PDT

( I don't agree with this. In the contrary, I think foolishness has its limits and borders. One of those border is that, a blogger, would retrain from insulting the readers in his own blog, just by respect for his own contribution and his own image!

PS: and please don't bring up that letter I had addressed to you . That one was not a blog. That was an open letter only to you !


**************************


Share/Save/Bookmark

more from Noosh Afarin
 
Noosh Afarin

سر کار خانم؛

Noosh Afarin


 

 بنده, کتابی را که پرده برداری از فاجعه ای میکند، که (دولت در حال از هم پاشیده  وقت)،[ اگر مطلع  از نقد قرار داد ننگتن و وطن فروشانه ٣ تن از  (وزراء) در سال ( ١٩١٩) باشید]،متوجه سر پوش گذاشتن از فاجعه هم میبوید. و بعداز ان تاریخ هم، چون کشور ما، هیچوقت مستقل نبوده و همیشه سرسپرده دولتهای دیگر بود، نمیتوانستند و یا (اجازه نداشتند) از ان فاجعه حرفی بزنند .

و اما نقش شما در رابطه با«بلاگ» بنده چه بود؟ همه کامنتهای شما هنوز در انجا باقیست.  شما جز بی احترامی و بی ادبی ، با گوشه کنایه نظر دادن، و بعد خواستید با نثارکردن « گوهر وجود خود» که قبلا  هم عرض کردم: شایسته خودتان است؛به او (دکتر مجد) و کار او توهین کنید.  شما حتی  اسم  « دکتر مجد» را نشنیده بودید؟ و توقع دارید که کسانی چون من جواب «گوهر فشانی»  شما را ندهیم؟

ایا از خود  سوال کردید که بیشتر راجعه به نویسنده و کارهای اوتحقیق کنید؟ ایا  برای « لحظه ای چند» فکر کردیدکه شاید مطالب «دکتر مجد »درست باشد؟ ایا فکر کردیدکه: چرا خون  مردم کشورمان باید پایمال شود؟ چرا راجعه به جان از کف رفته اجداد مان، هیچ حرف زیادی در جایی مطرح نشد؟ ایا انها اقوام، پدر بزرگ و مادر بزرگان ما نبودنند؟

به نظر من اقای ( همسا ده قدیمی) که ادم باسوادیست، و بنده نیز به پافشاری ایشان بر روی شواهد و مطالب برگرفته  شده از ( Julian Bharier)،(که هیچ مطلبی از قحطی در ان کتاب  ذکر نشده)با احترام  بر خورد کردم، زیرا ایشان از عقل و اگاهی خود استفاده کرد ، نه چیز دیگری. هرکسی احترام رابانوع بیان کردن خود، برای خود طلب میکند.


و از همه مهمتر :  شما در صدد ان بر امدید تا« گفته» یکی از( دانشمندانی را که هنوز بشریت مثل او را به خود  ندیده را، چالش کنید). چالش شما، خود دال بر حقانیت گفته «انیشتن» است. بنده، چیز دیگری نمیتوانم به ان اضافه کنم.

 

ایران احتیاج به شاه الله هان نوکر یا خر خمینی پرستان حزب الله ندارد.
«مرحم زخم  ایران و ایرانیان ازادی است»


Souri

What?

by Souri on

I say a blogger should not insult the readers of his own blog, and you find this "extremely rude"?

I'm glad I have no "khourdeh boudeh" whit you, I would be ashamed of myself, if I had even talked to this level of intelligence.


default

the comment you left on the other blog

by across the pond (not verified) on

souri .... the comment you left on the other blog WAS, in fact, extremely rude and totally uncalled for. Decency seems to have vanished into thin air!

--and beleve it or not I am not any of the parties you may have a 'khooordeh boordeh' with on this site.


curly

souri joon you made this guy to pick another female name!!!!!

by curly on

 You shayton and bamazeh girl made him to post something just for you:D   so what do you think is up with all this female names for a male?just look at his last blog all these female characters _wink _wink are coming out of nowhere and supporting HIM! hang in there girl  we real females are proud of you at the same time be gentle with him he is our old friend resurrected!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


Souri

That was in response to this post of yours

by Souri on

هموطن گرامی، همساده قدیمی ؛

Noosh Afarin

 

١-همانطور که فرمودید: [بعضی‌ از سوالات و کنجکاویها مشروع و بجاست].
من هم چون شما، ان را بسیار بجا میدانم؛  [اگر :  کسانی که به مطالب شک
وتردید دارنند، و فکر میکنند که نویسنده غرضی برای انتشار کارهای تاریخ
معاصر ایران را دارد، خود نیز ان کتاب را خوانده باشند].! نداشتن هیچگونه
اطلاعات از متن کامل کتاب، و سطح اگاهی بسیار محدود انهاست، که موجب
تنشهای احساسی میشود. انها فقط  با توصل به تنها حربه و توانائیشان که
همانا «بد دهنی» است،  فکر میکنند که با استفاده از انواع توهين (که فقط
در خور و شأن  خودشان است)، پژوهشگری را  که بسیارمورد احترام جامعه تحصیل
کرده این کشور است، را بیحرمت کنند. با مشاهده این نوع تنش، در مییابیم
که( حماقت حد و مرز نمیشناسد)
.

 


Anonymous Bugger

جناب عالی‌

Anonymous Bugger


                                      

                                                         

شما که از افشا کردنه نوکرانه پهلوی  

و ادعا یه پیقمبری

افتادی به جونه سرکار خانم سوری که 

 چی‌ شد خاله موشه آفرین ، کفگیر خورد ته  تهدیگ . آن مقالهجاته ضد ولایتی تکمیل شد ؟

 


Souri

Oh, there is a misspelling there.....

by Souri on

retrain : should read refrain.


Thanks.