کارتون: خواص

کارتون: خواص
by Omid Hast
19-Jan-2010
 

«رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: خواص باید مواضع خود را در قبال سخنان و اقدامات دشمن شفاف بیان کنند.»

See here:
//www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1020509

And here:
//news.yahoo.com/s/nm/20100119/wl_nm/us_iran_khamenei_opposition_2


Share/Save/Bookmark

more from Omid Hast
 
divaneh

خواص یعنی آدمهای بی خاصیت

divaneh


آدمهای مفتخوری که فکر می کنند از بقیه بهتر هستند.


hamsade ghadimi

کسی‌ که تو جمع خامنه‌ای باشد خواص نیس بلکه خس و خاشاکه

hamsade ghadimi


مگر اینکه گوسفند خاصیت دار باشه.


Anonymouse

اگه خواصه یک دفعه بسه!

Anonymouse


Everything is sacred.