کارتون: دلیلِ واقعی مرگِ ببرِ تورانی

کارتون:  دلیلِ واقعی مرگِ ببرِ تورانی
by Omid Hast
03-Jan-2011
 

ببر نر سیبریایی که به منظور احیای نسل ببر مازندران به ایران آورده شده بود تلف شد.

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/12/101231_l...


Share/Save/Bookmark

more from Omid Hast
 
ahang1001

احتمالا

ahang1001


بدست لباس شخصی ها