کارتون: جانشینِ خدا

کارتون: جانشینِ خدا
by Omid Hast
12-Jul-2012
 

«حاجی صادقی، جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه، بيان كرد: توحيد، مهمترين اصل دين است و بر همين اساس است كه تنها حاكميتِ مورد قبول، حاكميتِ خدا است، در عين حال پيامبر و ائمه معصومين (ع) در حقيقت با اذن خداوند نائب و جانشين خدا در مقام حاكميتِ الهی بر انسان‏ها هستند.

وی تصريح كرد: نظام ولايی يعنی تجلی يافتن، زمينی شدن و عينی شدن حاكميتِ خدا توسطِ جانشينانِ خدا.

[وی به سه نظریه اشاره کرد. >>>]

حاجی صادقی به طرحِ نظريه سوم، كه صحيح‌‏ترين نظر است، پرداخت و افزود: اين گروه بيان می‌كنند كه در زمان غيبت، نظامِ ولايی تعطيل نيست و در اختيار كسی [است] كه نائب امام [زمان] باشد و از همه به امام معصوم مشابه‌‏تر باشد.

حاجی‌صادقی گفت: ولايت فقيه يعنی تجلی يافتن حاكميت انحصاری خدا به وسيله مشابه ولی خدا، و به همين دليل فرمانبرداری از ولايت فقيه، فرمانبرداری از خداست و تخلف از ولايت فقيه، تخلف از خداست

منبعِ خبر: ایکنا >>>

 

اقتباس از «آفرینش آدم»، شاهکارِ «مایکل آنجلو»


Share/Save/Bookmark

more from Omid Hast
 
Omid Hast

Thank you divaneh,

by Omid Hast on

I know you don't check your email often, but please check it when you get a chance.  I have sent you a note.


divaneh

One of your best

by divaneh on

Excellent Cartoon Omid jaan. Surely one of your best.

If Khamenei is an example of god on earth, then we have to deduce that god also pushes to finger joints up himself on daily basis.


MM

Very nice

by MM on

.


Omid Hast

Caption translation

by Omid Hast on

 

 

 

-From today onward you shall be my successor

-Thank God


Omid Hast

Thank you Shazde,

by Omid Hast on

You are very generous.


Shazde Asdola Mirza

"زمينی شدن و عينی شدن حاكميتِ خدا توسطِ جانشينانِ خدا"

Shazde Asdola Mirza


Very interesting ... and very nice artwork ... many thanks.