کارتون: گرانی دستِ خداست

کارتون: گرانی دستِ خداست
by Omid Hast
03-Aug-2012
 

احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران گفت: "همه چيز از جمله گرما و سرما و همچنين گرانی به دست خداست."

حقِ نشر: استفاد از این کارتون بدونِ اجازه در محتوای دیگری بجز این ممنوع است.


Share/Save/Bookmark

more from Omid Hast
 
Omid Hast

بابا این پیرمردِ بدبخت را لعنت نکنید

Omid Hast


حالا که فکرشو می‌کنم، اگر این پیرمردِ بدبخت لعنت بشه، کارِ خداست، چون "همه چیز به دستِ خداست."  یعنی تصادفاتِ وحشتناکِ در جاده‌های ایران دستِ خداست.  معتادان، همه کارِ خداست.  اعدام‌ها، همه کارِ خداست.  یه میلیون کشته در جنگ، همه دستِ خداست...  تایم آت، باید برم مستراح (حدس بزنید کی تو اینکار دست داره).


Demo

دست خدا بالاترین دستهاست

Demo


 


و همین دست خدا دیر یا زود به خدمت جنتی و امثالهم خواهد رسید چه لعنتشان بکنیم وچه نکنیم فرقی نمیکند. اینهم باز از قول مامان بزرگ.


Omid Hast

I'll go translate the six-panel cartoon now

by Omid Hast on

Stay toned.


yolanda

.........

by yolanda on

Thank you, Omid, for the English captions!

Jannati and other mullahs use religion to manipulate people's sentiment and divert people's attention from the crisis IRI is facing!

Very sad!

Thank you for your artwork!


Omid Hast

English translation:

by Omid Hast on

.

.

God contemplating: Well, what should I do today.  I got it.  I will raise the prices in Iran, then I will heat up the temperature a few degrees, and will let Janati know about it too.

Janati: Heat and cold and high prices is in the hands of God. 


Omid Hast

نه بابا، جنتی دروغ‌گو و رفیقِ شیطان نیست. لعنت‌ش نکن.

Omid Hast


بیا، اینم مدرک‌ش:

"... و در ضمن توکلِ به خدا.  ما فراموش نکنیم.  كارها را از جنبه توحیدی هم بنگریم.  این ... که خدا فراهم کرده.  [عربی].  

بالاخره مدیر و مدبر این عالم خداست، گرما به دستِ خداست، سرما به دستِ خداست، خوشی، ناخوشی، زندگی، مرگ، مریضی، همه چیز به دستِ خداست؛ یکی‌ش هم گرانی‌یه.  به دستِ خداست."


Demo

دعای مادر بزرگ

Demo


الهی که دست خدا بزند به کمر هر چی دروغگوی رفیق شیطان!