کارتون: قطع ید

کارتون:  قطع ید
by Omid Hast
22-Jul-2010
 

قطع ید پنج سارق در زندان مرکزی همدان

ایلنا:  حجت الاسلام اکبر بیگلری با بیان اینکه سرقت از گناهان نابخشودنی به شمار می رود گفت: سرقت دارای اقسامی است،مسلحانه، کیف قاپی، معمولی که سرقت حدی نیز یکی دیگر از انواع سرقت به شمار می رود. 

سارقی که حکم قطع ید آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجراشد میانگین سنیشان بالای ٢٥ سال بوده است و سرقت های کلانی را مرتکب شده اند که خوشبختانه تعداد کمی از آنها همدانی هستند.


Share/Save/Bookmark

more from Omid Hast
 
divaneh

دست می زنم آی دست می زنم

divaneh


عقل هم خوب چیزی است


yolanda

.....

by yolanda on

He is a butcher, not God's representative on Earth! He is uncompassionate and merciless!

Thank you for your creation!


Maryam Hojjat

Oktaby

by Maryam Hojjat on

I love your suggestion.  It is the best & appropiate one for these bastards. 


oktaby

These thugs don't even

by oktaby on

follow 'honor among thieves'. The biggest thieves in history of Iran cut hands of thieves. When the time comes it would only be fair to chop off Khamenei et al's hands, feet, tongue and whatever else :)

It is the rule they live by.

OKtaby