خاله زنکیسم


Share/Save/Bookmark

خاله زنکیسم
by Red Wine
16-Sep-2008
 

 

خاله زنکیسم را سالها در خودم،فامیل،دوستان،غریبه ها، ایرانی‌‌ها میبینم.

خاله زنکیسم در هر موردی میتواند نقش داشته باشد.فقط لازم است که شما همت کنید و بخواهید،خاله زنکیسم قسمتی‌ از زندگی‌ ما ایرانی‌‌ها است،چه خوشمان بیاید یا نه،همه خاله زنک تشریف داریم.

خاله زنکیسم را باید در تاریخ جستجو کرد، شاید اولین خاله زنک دنیا ،ايران دخت و پوراندخت  بودند که بی‌ رحمانه پشت سر ماندانا و اتوسا صفحه می‌‌گذاشتند.با تجاوزات عرب‌ها و یونانی ها،مغول ها،ترک ها،افغانی‌ها و ... قضیه بد تر شد ! دین عوض کردیم،فرهنگ زیر پا نهادیم،شلوار خود را جلوی ترک، کرد، ازبک، و ترکمن، پائين کشیدیم !

شب که میشد،خورشید خانوم که میرفت لالا،حرمسرا میشد واویلا ! شمسی‌ از کبرا میگفت،اختر از رباب ! همه از بیکاری ، بی‌ سوادی،تلاش میکردن با زبان چرب و نرم،از دیگران بد بگویند و اختلاف بین آن مسلمین ایرانی‌ نما بی‌ اندازند !

وای به وقتی‌ که خرما پزان بود،، حلوا ,شعله زرد ، یا ماه رمضان، غم و یا جشن ختنه سوران بود !همه میخواستن حرف‌ها را رو کنند، دعوا کنن، گیس بکشند و هیاهو کنند.

رضا خان آمد،قمر الملوک آمد،عصمت و تاج الملوک آمدند،آنها دوباره خاله زنکیسم را مد کردند،مردم تقلید میکردند،مردم از مذهب و شاه تقلید می‌‌کردند،خاله زنکیسم دوباره برگشت.غیبت کردن، دروغ گفتن،اختلاف ایجاد کردن،دوباره بر گشت ! مردم خوش بودن ،اگر نبودن،پس چرا چیزی نمیگفتند ؟

بریتانیا رضا خان را بیرون کرد،جنگ تمام شد،قحطی تمام شد،حرمسرا داشتن دیگر مجاز نبود.

پسر رضا خان آمد،آن شاه شاهان آمد،محمد رضا شاه آمد.

محمد رضا، مثل هر مسلمان ایرانی‌ نما اخلاق خاله زنکی داشت،از پشت سر حرف زدن لذت میبرد،دمدمی مزاج بود،عاشق فرهنگ ایران ولی‌ خسیس و زن باز بود.

اول با یک عرب عروسی کرد،عرب لوس بود،عرب رفت ،ثريا آمد، آن خوشگل خانوم با کبکبه از اروپا آمد،اجاقش کور بود، هر روز دعوا داشت با شمس و اشرف و بلد نبود خاله زنکی کند، وقتی‌ یاد گرفت، شاه دیگر خاطر خواه فرح شده بود.فرح با تربیت بود.

در آن زمان، در ۳۰ سال، ایران ۳۱ بار نخست وزیر عوض کرد،نفت ملی‌ شد،در میان تا بستان کودتا شد،انقلاب سفید ایجاد شد،مرد‌ها از زن‌ها در خاله زنک بودن پیشی‌ میگرفتند،خمینی یواش یواش از انگلیس پیدایش شد.

روز نامه‌ها دروغ میگفتند، کتاب‌ها سیاه بودند و از ساگان و همینگوی میگفتند، مجله‌ها از بی‌ رقیب بودن گوگوش میگفتن،از دعوای بهروز و زنش میگفتند،مردم هم تقلید میکردند،مردم خوش بودن،اگر نبودن،پس چرا چیزی نمیگفتند ؟

شاه رادیو آورد، تله ویزیون آورد،دانشگاه ساخت،سپاه دانش و بهداشت ساخت،ساواک به دنیا آمد،اوین ساخته شد،مردم کم کم بیدار میشدند،خاله زنک بازی هنوز ادامه داشت ، بزن و بکوب،من آمدم،شازده خانوم هنوز بر سر زبان‌ها بود.درقم اخوند ها،مردم را به جلو میفرستادند، خیابان ها شلوغ شدند، آخه داشت انقلاب میشد،بلکه خاله زنکیسم تمام میشد !

شاه با گریه رفت،مازیار آهنگ‌های انقلابی‌ میخواند.فرهاد خوش حال بود،شجریان دوباره ربنا را خواند !

ارتش مردم را میکشت،پولدار‌ها فرار میکردند،ا چپي ها دوباره سبیل چرب میکردند، مجاهدین از خوش حالی‌ فریاد زنده باد اسلام پلو با سوس مارکسیسم میدادند، شاهی‌‌ها گریه میکردند، بختیار بختیار, سنگرتو نگه دار !

هندی آمد، عرب آمد، نوکر آمد... خمینی آمد !

خاله زنکیسم دوباره بیدار شد، خاله زنکیسم دوباره ساخته شد ، شهیاد شد آزادی،جنگ آغاز شد،بهشت زهرا آباد شد !

حالا سال‌ها از آن انقلاب می‌گذرد،خمینی مرده است،یک اخوند دیگر به جای ایشان تاج گذشته  است ! میمونی نژاد،آن دلقک سازمان ملل و دانشگاه کلمبیا ،شده خاله زنک مد روز !

مردم هم تقلید میکنند،مردم خوش هستند،اگر نیستند پس چرا چیزی نمیگویند ؟!


Share/Save/Bookmark

more from Red Wine
 
Red Wine

...

by Red Wine on

AmirAshkan Pishroo , IRANdokht  Dear lovely friends,Is a big honor to see you in my humble blog,thank you for being here and giving me your time,your 'ba arzesh time' .

Maybe i am wrong with 'adabiat-e khiaban-i' but this is how i see the world and how i write about them.i do this for many years and believe me when i tell you never somebody tell me about sexist expressions ! because you were honest with me,is very important to me reading your comments,i love honest people.

That pic,is just nice tattoo and i love tattoos,read it please  ;) .

I will try to change some of the words of my blogs.

Thank you guys and God bless you :=) .


IRANdokht

If I may...

by IRANdokht on

Dear Red Wine,

I have to agree with Azadeh and Amir Ashkan and repeat that your writing is very good and fresh, and I also enjoy reading more of your own writing which is much more interesting than the old format you used with copy/paste.

Your reply to Azadeh's well placed criticism didn't sit well with me either, especially the part you said:

I am sure all of iranian women undrestand me weel and all of them get the right point by reading my blogs.

Obviously, at least one Iranian woman found your use of sexist language not justified.

I have to add that I also cringed when I read parts of this article. Some parts made me chuckle, some made me think, and I admired the way you put all the events in perspective too, but there were some uneasy moments there for me...

First, I am not sure what the picture that you uploaded had to do with the content. Lets just "zireh sibili rad konim" not too important.

More important than that: in my humble opinion, if you had used the words suggested by Azadeh, your article would have been less insulting to women. Some of the "khaleh zanakism" that you have mentioned obviously were perpetrated by men and by using the term, it sounds like you're blaming women even for the historical events and the various name changes after the revolution.

I am not going to even mention naming Irandokht who has nothing to do with khaleh zanak bazi :0)

Please reconsider your position and take the constructive criticism that was only meant to help you expand your audience and make your work less controversial and better received. 

Thank you for sharing your thoughts and your beautiful writing.

IRANdokht


AmirAshkan Pishroo

Just a thought-experiment

by AmirAshkan Pishroo on

Dear Red Wine,

I am also an avid reader of your posts, a true fan. That said, I find Azadeh's critical comment well justified but your reply unwarranted or o'zr-e badtar az gonaah when you say: "I love old fashion of iranian literature, that which we call ''adabiat-e khiaban-i''!

Wasn't this very adabiaat-e xiaabaani-lumpan that got us where we are now:  "شهیاد شد آزادی،جنگ آغاز شد،بهشت زهرا آباد شد?"

Just a thought-experiment.


Red Wine

...

by Red Wine on

Azadeh Azad Dear friend,thank you for your comment and for your attention,i really enjoy some of your blogs and articles and i am your fan since you write in iranian.com .

By saying ''khaleh zanak or khaleh zanakism, i don't consider myself a racist macho-iranian-man !

I have a big respect for iranian women and all women,i can not imagin a world without women .

I love old fashion of iranian literature,that which we call ''adabiat-e khiaban-i'' !

I am sure all of iranian women undrestand me weel and all of them get the right point by reading my blogs.

Thank you again :=) .


Azadeh Azad

Avoid Misogynist Expressions

by Azadeh Azad on

Dear "RedWine",

The pages of "iranian.com" are not only full of racist and sexist ideas, but also racist and sexist expressions and words. I usually do not object to them as they reflect the consciousness level of some Iranians in Diaspora or inside Iran, which will take time to be raised.

 Your piece is quite well-written and fresh, but contains offensive sexist expressions: Khaale-Zanaki and Khaaleh-Zanakism.

As a patriarchal / Phallocratic society, we have numerous misogynistic and phallocentric words, expressions, proverbs and stories in our literature. However, we now live in the third millenium AD and our language needs to change and reflect the spirit of our time. For today's women who are socially and politically aware of themselves and their history, the old-fashioned expressions of "Khaaleh-Zanaki", "Khaaleh-Zanak Baazi" and now "khaale-Zanakism" is sexist and offensive. Unfortunately, not only you use them in abundance, you also enjoy embracing them by giving the example of two women, Irandokht and Pouradokht, as possible first "khaaleh-Zanak" in the Iranian history.

We do have neutral and non-sexist expressions for what you want to convey, my friend. Why don't you use "Sokhan-Cheen" and "Darivari-Goo" (and Sokhan-Chinism) instead? And if you want to convey the idea of backstabbing, you may use "Sokhmeh Zani", "Sok-Zani" and "Sokhmeh-Zanism" (Zani from Zadan.)

Best regards,

Azadeh 

 

 


default

اگر نیستند پس چرا چیزی نمیگویند

Masst (not verified)


A hint... People are really badbakht now. At the time of shah people were happy and had the possibility to say something. They said and Hendieh came to the stage. But now things are different: repression is wild, after 8 years of war, and 30 years of badbakhti in general people are bored. They aren't happy and they don't have the possibility to say it. We have to change this we, iranians abroad. We have to do it first. We have to show that the time of repression is over and there are iranians who can say that enough is enough, basta, ça suffit, ... You'll see that oonvagt chejoori ina dareshoono mizarin. Too chi migui aziz?


Maryam Hojjat

Thanks!

by Maryam Hojjat on

it was fun & sad! It was reality of our history as well!