مذهب چيست؟


Share/Save/Bookmark

Souri
by Souri
14-Jan-2010
 

مذهب چيست؟

 
يک فيلسوف تابحال هرگز يک روحاني را نکشته است،

در حاليکه روحانيون فلاسفه زيادي را کشته اند..... 
"
دنيس ديروت"

اولين روحاني جهان
اولین شيادی بود
که به اولین ابله رسيد
"
ولتر

وقتي که مردم بيشتر آگاه مي شوند،
کمتر به روحاني و بيشتر به
معلم توجه مي کنند

"
رابرت گرين اينگر سول

دين بهترين وسيله
براي ساکت نگه داشتن عوام است.
"
ناپلئون بناپارت

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند، 
در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را داشتيم
پنجاه سال بعد،
ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند
جومو کيانتا

مذهب
تنها براي بردگي انسان ها خلق شده است
"
ناپلئون

روحانى نسبت به برهنگى و
رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد،

اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد
"
سوزان ارتس

کشيش ها مى گويند که آنها به مردم بخشيدن و خيريه را مى آموزند.
اين طبيعى است
چون آنها خود از پول صدقه مردم زندگى مى کنند.
همه گداها مى آموزند که مردم بايد به آنها پول بدهند
"
رابرت گرين اينگر سول" 

قسمت هايى از انجيل را که من نمى
فهمم ناراحتم نمى کنند،

قسمت هايى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند.
"
مارک تواين

به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي
تا به تو بگويم پس از مرگ کجا خواهي رفت
"
نيچه

مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئي در آسمانها زندگي مي كند
كه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.
و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را
انجام دهي،

و اگر يكي از اين كارها را انجام دهي،
او تو را به جايي مي فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن
و شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي كني،
رنج بكشي، بسوزي و فرياد و ناله كني
... 
ولي او تو را دوست دارد ! 
جورج كارلين

يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كه
اخلاقيات بوسيله دين دزديده شده است
آرتور سي
كلارك

مذهب ،
آه خلق ستمديده است،
قلب دنياي بي قلب و روح شرايط بي روح.
مذهب افيون توده هاست . 
"
كارل ماركس" 

آنجا كه علم پايان مي يابد،
مذهب آغاز ميگردد . 
بنجامين ديزرائيلي

دين،
افساري است که به گردن تان مي اندازند،
تا خوب سواري دهيد،
و هرگز پياده نمي شوند،
باشد که رستگار شويد.... 
"
کائوچيو"


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Jeesh Daram

و سرانجام آنچه نایب امام زمان در سال 1979 اعلام کرد

Jeesh Daram


از گفتار خمینی در نطق معروفش در مدرسه علوی، واقع در خیابان ایران "مسئله مسئله ایران نیست، اسلام مرز نمیشناسد، این اسلام است که در خطر است، گریه کنید گریه کنید، اینها از همین گریه شما میترسن ، آنوقت هی میگن روشنفکر روشنفکر،  من توی دهان این روشنفکران میزنم، من قلمشان را خرد میکنم" ---------------------------------------------------------------------- ----------- ------------------ تمام اینها بخاطر آنکه اصول یکم و دوم قانون اساسی ایران اجازه میدهد که دین توی دهان ما بزند. پس تا قانون اساسی درست نشود همین آش و همین کاسه خواهد بود