ایکبیری

Fred
by Fred
30-Apr-2012
 

حاجیه خانوم دکتر زهره طبیب زاده نوری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و رئیس دانشکده دندان پزشکی و رئیس اسبق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته:

"بنده به شدت مخالف ریاست زنان بر مجلس نهم هستم، زیرا اين حرف غير اصولی و غير عملی است چرا كه ما خانمی نداریم كه در آن حد از توانایی باشد كه با درايت و تجربه مجلس را مدیریت كند... عرض ميكنم خانمی نداریم كه در قد و قواره ریاست مجلس باشد. البته بنده با وزارت زنان هم مخالف بودم و اين را يک كار غربی میدانم."

جهت پرهیز از اتلاف وقت گرانبار خواننده و بجای صغرا کبرا چیدن برای رَد دیدگاه ابلهانۀ حاجیه زهره خانوم و یادآوری تساوی حقوق اجتماعی و مدنی زنان با مردان و آوردن هزاران هزار نمونه از قابلیت سیاستمداری بانوان در ایران و در سطح جهان،

خاک عالم تو سر حیف نون حاجیه خانوم دکتر زهره طبیب زاده نوری!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mousa67

i agree with whatever mr fred said.

by mousa67 on

because mrs soosan kanoom agreed and mr demo and ahmadinejad mamoor commented. the only problem is why mr republican has gone off mr fred? but then again we have mr ahmadinejads mamoor to cover for him:)


مآمور

روز بین الملی مذهب

مآمور


 فرد امروز را بعنوان روز مذهب ستیزی (البته فط مال ما و مال اونا) در ایرانیان دات کام ثبت کرده است!  
احمدی از طرفداران حضور پر رنگتر خانمها در عرصه سیاست می باشد و اولین ریئس جمهور بود که وزیران زن معرفی کرد.
من هم به فرمایشات این خانم اعتراض دارم و انشالله بعد از سرنگونی رزیم چند حرف از آن اسم بزرگش کم می کنند که حسابی دلش بسوزد
البته اگر منظور آن نظر نیست! گفته شده چون می خواسته مطرح کنه!!
اندک اندک جمع مستان میرسند

I wear an Omega watch


Fesenjoon2

چرا تعجب؟ اسلام زنان را احمق معرفی کرده!

Fesenjoon2


در دین مبین اسلام زنان ناقص العقل معرفی شده اند. باورتان نمیشود؟ بویروس:

//www.aviny.com/shobhe/motafaraghe/168.aspx

 

//www.sangarnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1440:1391-01-02-13-17-40&catid=21:1390-07-26-13-19-05

 

Translation: Yes, your precious Islam considers women mentally stupid. Deal with it  


Demo

ایکی یا بیر؟

Demo


 


شاید که ایکی (٢ به زبان تُرکی)  دانَه نون برای سیر کردن این «حیف نون حاجیه خانوم دکتر زهره طبیب زاده نوری!» با چنین اسم و عنوان طولانی (که حتما وزن ایشان هم مانند اسمشان قطور است) کافی نباشد ولی دیگر چرا خاک عالم؟ فکر نمی کنید اینهمه خاک برای  بیر  (١ به زبان تُرکی) دانه سر زیاد است؟
پ.ن. از جدی گذشته مثل اینکه ترور «حیف نون حاجیه خانوم بی نظیر بوتو» در پاکستان که بر عکس حاجیه خانم های ایرانی قد و قواره بلندی هم داشت شوخی شوخی اثر بدی برای ایشان و امثال ایشان گذاشته است!

ماه و باد و خورشید و فلک همه در کارند
که حیف نون شویم و خاک بر سر بکنیم! 


Soosan Khanoom

خاک عالم تو سر حیف نون حاجیه خانوم دکتر زهره طبیب زاده نوری!

Soosan Khanoom


Indeed ... agree with this blog of yours Fred...   100 percent : )

 

Her brain is infected with the mulla virus and as a woman she is nothing but a shame not only to the Iranian women but also to the entire humanity. 


Azarbanoo

Zahra Tabibzadeh is shameful Woman of

by Azarbanoo on

Arab heritage.  No wonder what she said.