شاهین نجفی مرتد؛ پا بزن حاجی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-May-2012
 

"بسم‌الله الرحمن الرحیم

به اطلاع مسلمانان غیور و علاقه‌مند به اهل بیت پیامبر(ص) می رساند که: اخیرا فردی به نام شاهین نجفی،‌ با سرودن اشعاری مبتذل که خود شایسته محتوای آن است به ساحت مقدس یکی از اولیای الهی که مورد احترام قاطبه مسلمانان است، ‌اهانت و جسارت کرده است.

البته این کار، ‌کار فردی نیست،‌ کار سازمان یافته است که از این طریق،‌ گوهر ایمان را در دل مسلمانان نابود کنند و با اهانت به مقدسات آنان،‌ نوعی حالت بی تفاوتی در جامعه ایجاد کنند.

اکنون که ما با این پدیده زشت روبرو شده ایم،‌ باید بدانیم که این،‌ در ادامه کار سلمان رشدی است که امام عزیز تکلیف او را روشن کرد و تکلیف این مرد نیز با او یکسان است.

از خداوند متعال‌عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمانان را خواهانیم.

جعفر سبحانی"

_____________________________

به اطلاع حاج آقا آیت الله جعفر سبحانی میرساند: زمان صادر کردن فرمان قتل انسانهای دیگر به جرم اظهار عقیده گذشته؛ بجز دشمن تراشی و تولید انزجار بیشتر، به قول همان "امام عزیز"، هیچ غلطی نمی توانید بکنید.

حالا پا بزن حاجی!

تبریک

پ.ن. قاطبه مسلمانان که هیچ، خودیاتون هم تا این الم شنگه اخیر که راه انداختید، امام نقی را بدرستی نمیشناختند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
babak pirouzian

وظیفه ملی‌، اگرچه ۳۳ سال دایر است

babak pirouzian


نقی‌ هم مانند جعفر سبحانی مفتخور، بیکار، و مردم فریب بود . کسانی‌ که که دست رسی‌ به این دیوانه خر مذهب دارند ، باید چنان درسی‌ به این سبحانی بدهند که بار دیگر فتوا ندهد و دیگر عمّامه به سران، عبا بدوشان نیز عبرت گرفته هوس فتوا دادن نداشته باشند.  هدف این نوشته " بالای گود نشستن و لنگش کن" نیست، اگر در ایران بودم آنچه را که می‌گویم با برنامه و دقت اجرا می‌کردم . این یک وظیفه ملّیست ، باید از یک جایی شروع کرد اگر چه ۳۳ سال دیر هستیم.