اسلام رسوای ایرانیان

Fred
by Fred
06-Jun-2012
 

هرانا:

"نرگس محمدی، فعال حقوق بشر روز شنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۹۱ در حالی برای انجام ملاقات با خانواده خود به اتاق ملاقات برده شد که او بر روی یک صندلی نشسته و توسط چهار نفر حمل می‌شد.

نرگس محمدی گفته است که فلج عضلانی‌اش تشدید شده و تنها دارویی که به او داده می‌شود، مسکنی است که از طریق آمپول تزریق می‌شود."

در این ٣۴ سال حاکمیت نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره؛ بسیاری از اصطلاحات مورد استفاده در ایران به محک تجربه زده شده و بنا بر شواهد عینی غیر قابل انکار، تعدادی از آنان چیزی جز غلط مصطلح نمیباشند.

دو نمونه؛ بی محتوایی "عدل علی" و "رأفت و عطوفت اسلامی" در برخورد حضرات مسلمان با نرگس که مسلمان معتقد و متعهد هم میباشد بخوبی مشهود است.

تبریک

پ.ن. در باره ظلم بی امان به نرگس و همسرش که پس از سالها زندانی کشیدن بتازگی فرار کرده و به فرانسه پناه برده در اینجا، اینجا و اینجا مطالبی قبلاً تقدیم شده است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

و بعد از ١٠٠٠ بار دهان آبکشی!

Demo


این «ح.پ.د.د» که حالا لقب «آییینی» هم به القاب زیبایش! اضافه شد بعد از شستشوی ١٠٠٠ بار دهانش از اینکه مقصود خود را درست نتوانست بیان کند تقاضای عفو و بخشش از درگاه عالیجنبان نموده و ساده و صریح این را می پرسد: وقتی اسلام که دین اکثریت ما ایرانیان است یک رسوایی ملی است پس به چه دلیلی و بر چه اساسی میتوانیم به سازمانهای خبریمان اعتماد کنیم و یا بر چه مبنایی باید به قضاوت گروهی در مورد گروهی دیگر تکیه کرده و به آن یقین حاصل کنیم؟ خوب حالا فکر کنیم مثلأ اگر یک دین و آیین بر پایه های عدالت و قضاوت و صداقت و برابری و آزادی فکر و اندیشه بنا شده باشد ولی حکومتی آنرا در جهت پیشبرد منافع خود آنطوری که خودش دوست دارد عَلم سازد آیا دین و جامعه باید رسوا نامیده شوند و یا آن حکومت؟ با عرض معذرت خالصانه دوباره از یک هموطن صبور.

پ.ن. حالا نمیشد مثلأ ٥٠٠ بار دهان را شست؟ این عددبازی در طهارت هم زاده آیین آخوندی است که خود نشانه ای است از رسوایی.  امید است به پر کسی برنخورد که حقیقت نبات و یا راحت الحُلقوم  نیست.


vildemose

اسلام در دست

vildemose


اسلام در دست ایرانیان روزانه حماسه ها سر میدهد میتواند صداقت وارونه اخبار ایرانیان (مانند هرانا  

Hemaseh?

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Fred

حاجی پیزوری دروغگوی دهان دریده

Fred


 

شما ها آئینتان، جهانبینی، افکار و  کلامتان همه "شکمی" است و آنوقت حاجی پیزوری دروغگوی دهان دریده بخودت اجازه میدهی به ملت یزرگ ایران وصله "شکمی" بچسبانی؟

 

برو حاجی دهان دروغگو و دریده ات را هزار بار آب بکش؛ تو و همدستانت در ایران بسیار حقیر تر  و رسواتر ازآنید که به ایرانیان توهین کنید، برو حاجی دروغگوی دهان دریده.

 

 


Demo

صداقت در قلم

Demo


اگر قلم صادق باشد با همان چوبی که اسلام رسوای ایرانیان را میراند واز بازیچه شدن اسلام در دست ایرانیان روزانه حماسه ها سر میدهد میتواند صداقت وارونه اخبار ایرانیان (مانند هرانا در این بلاگ) و گزارش یک کلاغ و چهل کلاغ   ایرانیان را هم با همان چوب براند. در مورد قضاوت شکمی ایرانیان، که بطور مثال صاحب محترم قلم در مورد مسلمان معتقد و متعهد بودن دیگری می کند، بهتر است زبان را قلاف کرد و چیزی نگفت قبل از اینکه احترامات فائقه «حاجی پیزوری دهان پاره دروغگو» بصورت عکس العمل مودبانه ایرانیان در زیر ظاهر شود. با عرض ادب از نوع اجنبیان!!!


Azarbanoo

Islam = Barbariate & Jehalat & Discrimination+ Injustice _

by Azarbanoo on

Gharat & Ghanimate from Infedels & innocent people.