ویدیو؛ پسردایی بامزۀ خامنه ای


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-Jun-2012
 

در همین روزها سه سال پیش ایرانیان با  راهپیمایی و گردهمایی های مسالمت آمیز صلحجویانه خواهان تغییر مسیر در سیاست در آنزمان ٣١  سالۀ منجر به وضع اسفبار خود و ایران شدند.

چه وحشیگریها که مسلمین حاکم نکردند و باز مردم ایستادند و بر خواسته های خود تأکید و صحنه را ترک نکردند. 

متأسفانه رهبران جناح "اصلاح طلب" نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره به خواسته های مردم که با شعارهای رسا بیان میشد پشت کردند.

دست آورد اصرار جناح از تاریخ مصرف گذشته بر تداوم حاکمیت در چهارچوب "بدون تنازل" قانون اساسی مسلمین حاکم و بازگشت به "دوران طلایی امام " خمینی؛ چیزی در پی نداشت  جز مأیوس کردن مردم از آنان و از دست دادن فرصت طلایی راه مسالمت آمیز پیشنهادی مردم برای تغییر.

سه سال از آن روزهای تاریخی که اتمام حجت با نظام مسلمین بود میگذرد، بسیاری از دانه درشتهای "اصلاح طلبان" حکومتی به دیار کفار هجرت داده شده و با کمک منابع مالی غیبی زندگی، مسافرت و برای بازگشت به قدرت در چهار چوب نظام مسلمین حاکم  تبلیغ و در مراکز قدرت کشورهای غربی لابیگری میکنند.

در ویدیوی ضمیمه که سراج الدین میردامادای، پسر دایی خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر و از مقامات رده بالای پیشین در وزارت کشور از تکرار مواضع شکست خوردۀ "اصلاح طلبان" دفاع میکند نماد بارز طرز فکر مرغ یک پا داشتن  مسلمین حکومتی است.

قصۀ پر غصۀ ایرانزمین است.

تبریک

 

پ.ن. توجه خاص به توجیه بامزۀ پسردایی از جنایات انکار ناپذیر علیه بشریت در قالب "شور انقلابی" مبذول دارید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
omeedvar

Well explained SGN

by omeedvar on

Well explained Mr. Saeed Ghasami Nejad.


Azarbanoo

Bravo, Saeed Ghasami Nejad

by Azarbanoo on

You said well and talked from people heart.  Rahbar's cousin is a bastard who likes to ride on people.


Demo

Video; Rumi's Words of Love!

by Demo on

Here, spend only 2 minutes with Rumi & feel the 'purity,' rather than risk wasting one hour with the posted video. Pray for a better tomorrow.

//www.youtube.com/watch?v=Y5wMVoDwSOg&feature...