اعلام معجزۀ شفابخشی خامنه ای

Fred
by Fred
25-Jun-2012
 

پیشتر درباره تسریع روند الوهیت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.

این هم آخرین تلاش از آندست:

"حضرت آقا چند لحظه ‌ای را خندیدند و ما شروع به شوخی با ایشان كرديم و كار به جايی رسید كه ايشان به صورت و فك من كه یادگاری از خاطرات دوران دفاع مقدس است، دست زدند و از آن پس فك من كه قبل از آن بسپار درد میکرد و قفل میشد، بهبود یافت.

مقام معظم رهبری دو معجزه دارد؛ يكي کلامی و دیگری عملی كه معجزه عملی ايشان را من به خوبی احساس کردم و در معجزه کلامی هر حرفی كه ايشان بیان میکنند، صحت دارد و اتفاق مي‌افتد."

این بدعت گذاری ها، تشویق و ترغیب خرافات و به سُخره گرفتن دین اسلام عاقبت خوشی نه برای دین دارد و نه برای دینداران.

آندسته هم که فکر میکنند میشود با اینان که در پی دستیابی به سلاح هسته ای و "مدیریت جهان " میباشند با انعقاد " معاملۀ بزرگ" کنار آمد؛ هنوز نفهمیده اند که با چه پدیده ای مواجه هستند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

Shame on These Sharlatans who

by Azarbanoo on

have been kissing akhoond's A..es for more than 33 years in expense of IRANIANS welfares.