اهرم بستن تنگۀ هرمز


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Jun-2012
 

فرمانده نيروی زمينی ارتش، احمدرضا پوردستان از جمله گفته:

ما از تحريم‌ها خاطره خوش داريم. تحريم‌ها به جای آنكه محدودكننده باشند، مسير پيشرفت كشور را هموار كرده‌اند و زمينه رشد استعداد‌های داخلی كشور فراهم شده است.

وضع تحريم‌های جدید از سوی كشور‌های استکباری تاثیری در حرکت ما نخواهد داشت ولی اگر شرایطی پیش آید كه ملت ايران در معرض خطر قرار گیرد، از همه اهرم‌ها كه تنگه هرمز هم يکی از آنهاست، برای دفاع از اقتدار مان استفاده خواهیم كرد."

دو نکته:

- بنا بر آمار و شواهد عینی، هنوز تحریم های جهان آزاد وارد مرحله گزندۀ کمر رژیم شکن نشده حضرات افتاده اند به روغن سوزی.

- هدف این تهدیدهای مکرر به از صفحۀ روزگار محو کردن، موشک پرانی و بستن تنگه هرمز، که با در حسینیه جماران نباید اشتباه گرفته شود، چیزی جز جنگ طلبی حضرات نمیباشد که به امید برانگیختن واکنش گزک به دست مترصدان میدهند.

تا دیر نشده باید هرچه در توان داشت هزینه براندازی کلیت حاکمیت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره کرد که اگر جنگ شود:

*از فداکاری خونین کفنان

بهره اندوز شوند اهرمنان

تبریک

این یکی حاجی سردار جنگ طلب هم حرفهای بامزه ای زده.

پ.ن. به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

* از زنده یاد علامه محمد امین ریاحی است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

عارضه دروغگویی و دهان دریدگی

Fred


یک روزی دوا درمون برای عارضه عشق و دلبستگی و اعتیاد اسلامیستها به دروغگویی و دهان دریدگی  پیدا خواهد شد؛ تا آنزمان هرچه میخواهند دروغگویی کنند و دهان دریدگی، پا بزنید حاجیان.


Demo

اهرمنان بلاگ نویس

Demo


 


بجای روده درازیهای تکراری و ملال آور در فضای مجازی این فُسیلات بی وطن چرا هرگز و هرگز بجای زوزه کشیدن و پارس کردن در مورد اسم خلیج پارس حضور ناوگان اهرمنان و متجاوازان در فضای دریایی وطن را مورد پرسش قرار نمی دهند؟

حیف تلف وقت از بَدِ بخت در نگارش این ٣خط در خطاب به خودفروشان بدبخت!


Faramarz

Go Ahead, Make My Day, Punk!

by Faramarz on

 

 

!Words to Live by

 

A few months back when the Regime made some noise about closing the Strait of Hormuz, Obama sent an additional aircraft carrier to the Persian Gulf, deployed a naval platform for special operations and delivered a message through 3 separate channels to the Regime that

این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست!


مآمور

it is a promise

by مآمور on

promise!!! promise!!!

if an israeli insect violates Iranian sovereign territory, then Iran will do what has held israel to stop barking and make good on his words!!

you can take his words for it

I wear an Omega watch


jmyt17

تحريم‌ها

jmyt17


 

Some of these barbaric IRI and akhoond is looking for a war to save their ass, wondering when the war start where they wanna hide.

 


Azarbanoo

Very True

by Azarbanoo on

IRANIANS must move fast to get rid of this barbaric regime which has been showing his fear and trembling by oppressing people daily much harder and telling Bluffs .