بازگشت اکبرشاه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Oct-2012
 

در طول عمر ٣۴سالۀ نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، حاج آقا علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی و خاندان ماشاءالله پر جمعیت او رکن رکین این طاعون بوده اند.

از قرار اکبر شاه، که گویا دیگر عالیجناب سرخپوش نیست و قبای امیرکبیری، سردار سازندگی و مرد عبور از بحران پوشیده، قصد نجات بَلم به گِل نشسته مسلمین کرده و تئاترهای مظلوم نمایی های اخیر هم زمینه سازی در راسته همین کار خیر است که بقول امام خمینی مسلمین "اصلاح طلب" و غیره:

" حفظ نظام از اوجب واجبات است."

به بخشی از حرفهای شاپسر ارشد ایشان گوش هوش دهید که برای تداوم نکبت از جمله میگوید:

" ....در این شرایط تحمیل کردن خود بر جامعه وظیفه است، فقط باید مواظب بود که فردی که برای روزها سخت و بحران ساخته شده است، به میدان بیاید."

بُکش بُکش عالیجناب سرخپوش، بریز و بپاش و اختلاس های کلان سردار سازندگی و امیر کبیر ثانی، اصلاح طلب بازی مسخ شدگان شارلاتان علی شریعتی و رهروان گیج الله بازرگان و تقلای لابی نفت آلود مربوطه در واشنگتن برای جوش دادن معامله بزرگ با آمریکا در راستۀ نجات رژیم مسبب اوضاع امروزین است.

بازگشت هزار دستان عجوز عروس به حجله "تحمیل" مشکلی را حل و بحران را رفع و رجوع نخواهد کرد، کار از این بامبولک بازیها گذشته. بجز سرنگونی همۀ مسلمین حاکم و حاکمیت دموکراتیک ملت همه کار دیگر زور بیخود است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Nader Vanaki

علی اکبر جوجه

Nader Vanaki


اوّلاً که آموزشی نزد سیّد ابوالفضل تولّیت ندید و پولِ طرف را بالا کشیدن به نام تلاش برای استقرار حکومت اسلامی.  دوّماً حناش رنگی نزد مردم نداره و کسی براش تره خورد نمی کنه.  این سیاه بازی ها که دوتا فرزندش هم الان زندان هستن همه اش کشکه و فیلم بازی کردنه.

All-Iranians

حاج آقا علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی را بیشتر بشناسید

All-Iranians


 

علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی:

۱ - دست پرورده ی سید ابوالفضل تولیت کارپرداز انگلیس در ایران
//iranian.com/main/blog/all-iranians-135

۲ - طرفدار ایدئولوژی اسلام‌ سیاسی
//iranian.com/main/blog/all-iranians-93

۳ - عضو لژ اسلام یا حلقه ی اسلامی فراماسونری ایران که بعدا به لژ سيد جمال الدين اسدآبادی تغيير نام يافت
//iranian.com/main/blog/all-iranians-13


shahrvand2

Where are... and ...?

by shahrvand2 on

This is the first time for a long time that our resident IRI apologists are not commenting first on this daily blog! I wonder if yesterday's currency debacle had something to do with it !


ahang1001

اکبر شاه...مبر حسین خان...آخوند کروبی....و دیگر زباله ها

ahang1001


این  رژیم پلید فعلا مشغول خود خوری ست...تا بجایی برسد که  سید علی بماند و حوضش

بقول معروف

تبریک


Faramarz

Akbar Ghostbuster to theRescue!

by Faramarz on

 

 

"If there's something strange
in your neighborhood

Who you gonna call?
Ghostbusters!

If there's something weird
and it don't look good

Who you gonna call?
Ghostbusters!"