خواهر ستار: نذاشتن شلوارشو بکشه بالا

Fred
by Fred
12-Nov-2012
 

سنگ نبشته آرامگاه زنده یاد میرزاده عشقی که بدست مأمورین رژیم بقتل رسید این دو بیت از سرمد کاشانی است:

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

روبه ‌صفتان زشت‌خو را نکشند

گر عاشق صادقی، زکشتن مهراس

مردار بود هر‌آنکه او را نکشند

_______________________

زنده یاد ستار بهشتی چند روز پیش بدست مأمورین رژیم کنونی به طرز فجیعی بقتل رسید.

ستار در این ویدیو از حال و روز ایرانیان میگوید.

ضجه های خواهر و مادر ستار بیانگر آنست که هنوز در ایران نکویان را میکشند.

ستار را از یاد نبرید!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
MRX

Another case

by MRX on

of love, islam nabeh mohammadi style. Wish this was the first and the last abuse case but after 30+ years of nightmare , thousands upon thousands of executions sady this will become just another statistic.

I am just surprise they didn't blame jews for this!


Demo

به راستی چرا مردم چنین میشوند..؟

Demo


 

در مسلخ جنگ جز یکدیگر را نکشند

همسایگان جز همسایگان را نکشند

گر در ایمان صادقی، زکشتن بهراس

که شهید* نَبوَد هر‌ آنکه او را بکشند

بیاد جنگ شرم آور و ننگین ٨ ساله ٢ کشور ایران و عراق که در آن خون بیش
از ٢ میلیون پیر و جوان ایرانی و عراقی بیهوده بزمین ریخت و اکنون آن جنگ
را مقدسش مینامند!

* شهید را فقط و فقط خدا تعیین میکند و عنوان نمودن آن از برای هر جان باخته ای از حیطه دانش و قدرت بشر خارج است.


ahang1001

توی این فکرم که چقدر آدم رذل پیدا میشه

ahang1001


 

آدم کشی در زندان های جمهوری اسلامی چیز جدیدی نیست

ارتباطی هم به این ندارد که چه کسی حکومت میکند

زهرا کاظمی را زمان ریاست سید خندان کشتند

به راستی چرا مردم چنین میشوند..؟