چهارشنبه سوری اسلامیست


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Nov-2012
 

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

از بدو انقلاب خوش عاقبت، یکی از وجوه تشابه مسلمین حاکم به نازی ها نحوه جلوگیری از دسترسی آزادانه به اطلاعات در راستۀ مسخ و همراه کردن جمعیت بوده است.

نازی ها کنترل کامل وسایل اطلاع رسانی داشتند و کتاب سوزان، حضرات که کنترل کامل نشریات را دارند و اینترنت را فیلتر کرده اند، حالا همانند نازی ها به سوزاندن روی آورده اند.

" مراسمی تحت عنوان جشن مرگ ماهواره، همزمان با روز عاشورای حسینی با هدف دوری جستن و اعلام بیزاری از ماهواره برای اولین بار در ایران در شهرستان بشاگرد برگزار شد.

جوانان شهر گوهران شهرستان بشاگرد تمامی ماهواره های خود را جمع آوری کردند و با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و لبیک یا حسین ماهواره ها را آتش زدند.

در این مراسم علی پهلوانی٬ فرمانده سپاه بشاگرد گفت:

کانال‌های ماهواره‌ای و اینترنتی به دنبال ترویج فرهنگ غربی، انواع مد، لباس و نفی حجاب هستند."

همانند نازی ها، پایان راهی که حضرات میروند جز فاجعه چیز دیگر نخواهد بود.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
salman farsi

Brother Fred

by salman farsi on

    You should not confuse ISLAM with the Iranian regime or Saudi regime.  These regimes are insults to the holy ISLAM.

For an Islamic democracy


Demo

چهارشنبه سوری ایرانیت و نازیت!

Demo


 


شاه ایرانی بود و سوری از قانون اساسی مشروطه سلطنتی در چهارشنبه بر پا داشت! اشکال اصلی از خودش بود و از شاه پرستان ایرانی و نه قانون اساسی مشروطه که در آن شاه سلطان تشریفاتی بود و نه همه کاره کشور.
خمینی ایرانی بود، همچون خامنه ای، و سوری از قانون اساسی یک حکومت جمهوری در چهارشنبه بر پا داشت! اشکال اصلی از خودش بود و از خمینی پرستان ایرانی و نه جمهوری و نه اسلام که در هیچکدام از آن ٢ خبری نیست از ولی فقیه همه کاره کشور.  
هیتلر هم آلمانی بود و سوری از دنیای غریب و عجیب غرب در چهارشنبه بر پا داشت! مقصر اصلی اشکال اصلی مشکلات اقتصادی کشور خود و اروپا را از جای دیگر میدید و نه از جانب آلمان. و عجبا که مقصر اصلی درآنموقع به دنیا معرفی نشد و در عوض نازیت چوبش را خورد همچنانکه اکنون هم مقصر اصلی در کاخ سغید خود نشسته و اسلامیت چوبش را میخورد.
تسلیت