فشار به فاحشه خانۀ ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Nov-2012
 

بارها درباره فشار حضرات به سینما، بانوان هنرپیشه موفق در ایران و در سطح جهان و خصوصاً حملات کارگردان ارزشی، حاج آقا فرج الله سلحشور، که سینمای ایران را "فاحشه خانه" میداند، خواهان اعدام عده ای از آنان و محبوب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر است مطالبی تقدیم شده، برای نمونده در اینجا و اینجا.

خبر جدید:

پس از برملا شدن و محکومیت قضایی برای سرقت فیلمنامه "یوسف پیامبر" توسط حاج آقا فرج الله ارزشی، سریالی که با سرمایه کلان نظام نکبت مسلمین ساخته و همانند دیگر از ایندست با عدم استقبال تماشاگران مواجه شد؛ "دادگاه تجدید نظر" رأی برائت برای حاجی صادر کرده که مبارکش باد.

دیروز بمناسبت این پیروزی فتح المبین؛ حاجی فرج الله نشستی خبری در محل کارش در "موسسه فرهنگی هنری تبیان" برگزار کرده و پس از تعریف و تمجید از خودش و اعلام اینکه " بازی تمام شد، من تبرئه شدم" گفته:

" ۱۷ نفر از صهیونیست ها، بهایی ها، ساواکی ها و توده ای ها در عرصه فیلمسازی در ایران فعال هستند."

به عبارت دیگر؛ پس از ۳۴ سال حاکمیت مطلق نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، سینمای ایران نتنها "فاحشه خانه " شده، بل، محل فعالیت صهیونیست ها، ساواکی ها، بهایی ها و توده ای هاست.

ناگفته پیداست که نظام نکبت مسلمین در هیچکار سازنده ای موفق نیست و تنها برای بی عرضگی هایش، بقول "علما" ایرادهای بنی اسرائیلی میگیرد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

ایراد های بنی ایرانی!

Demo


و دوقلوی بنی اسراییلی یعنی بنی ایرانی هم کاری دیگر نمیکند غیر از ایراد گیری از یکدیگر. و از استفاده هر گونه فحاشی و تهمت زدن به یکدیگر هم در این راه کوتاهی نمیکند. نمونه واضح آنهم در نوشته بالاست که هم فیلمساز مورد نظر  و هم بلاگر کمر همتشان سخت بسته شده به اتهام در بیان و فاحشگی در کلام. و حکایت این برادرهای دوقلو داستان دو بنی آدم یعنی هابیل و قابیل را بیاد می آورد. فقط با این تفاوت که در اینجا فقط خدا میداند کدامیک از این دو بنی قابیل است و کدامیک هابیل. ولی شواهد تمامأ بر آن است که هیچکدام بنی آدم نبوده بلکه بنی شیطانند چونکه خدا و موسی را از یاد برده و مشغول کوبیدن با «بیل» بر سر هم قومی خود و بر کلّه یکدیگرند و روز و شب میگذرانند به فکر و به تلاش در انهدام و نابودی همدیگر. تسلیت.

بیل بزنید.