عکسهای برهنه دختر ۲۰ ساله ۲


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Dec-2012
 

سال پیش در مطلبی نقل قول شد از علياء ماجده المهدی؛ يک دختر ۲۰ ساله مصری ساکن قاهره که از سر استیصال از به قدرت رسیدن اخوان مسلمین و تحمیل هرچه بیشتر ایدئولوژی توحش به جامعه مصر،  عکس های برهنه­ای از خود را در کنار این متن در وبلاگش قرار داده بود:

" .... کتاب های هنری را پنهان کرده، مجسمه های برهنه را بشکنيد، سپس در برابر آينه لخت شويد و بدن های خود را که با ديد تحقیرآمیز به آنها نگاه می کنید به آتش بکشید تا پيش از فرستادن اهانت­هايی با مضمون تبعیض جنسی به من و نفی حق آزادی بیان من، برای همیشه از عقده های جنسی خود رها شويد."

اکنون پس از یکسال از نوشته آن دختر شجاع مصری، رئیس جمهور مصر، محمد مرسی، برای خود اختیارات فرا قانونی خمینی گونه اعلام کرده و مجلس موسسان مصر که در اختیار اخوان است هم پیش نویس قانون اساسی را تصویب کرده که باید فاتحه دموکراسی را خواند.

در این ساعات در مصر رویارویی نیروهای مترقی و آزادیخواه با نیروهای حامی توحش قانونی شده در حال شکلگیری است.

نتیجه این رویارویی نتنها برای مصر، بل، برای خاورمیانه و خصوصاً ایرانیان سرنوشت ساز خواهد بود. 

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

لباسی نیست جز برهنگی!

Demo


برهنگی پادشاهان و حاکمین همچنانکه در داستان جاودانه «هانس کریسان اَندرسون» به زیبایی نقل شده یک بیماری مُزمن و مُسری است حالا چه پادشاه سیدعلی خامنه ای ایرانی باشد و چه محمد مُرصی مصری! نوشته برهنه و بی شیله و بی پیله ذیل را لطفأ و حتمأ بخوانید که حقیقت تلخ مزه ای را از برهنگی بازگو میکند:
//fehrest.blogfa.com/post-101.aspx
تسلیت