عشق به ایران، ملت ما، خاک ما، وجود ما

عشق به ایران، ملت ما، خاک ما، وجود ما
by مسعود از امریکا
15-Jan-2010
 

در بحر، ز این تلاطم، در قلب ایران زمین
ز این جمال، مصدقی بود، و ازادی، و غرور ملت

در قلب مردم، عشق استقلال، و بزرگی ایران
هیچ عیب نباشد، ز این ایران عزیز، بر سر پای خود، و در اختیار

غرور ملت ما، در عظمت کوروش، و پیدا در داریوش
هیچ کم و کسر نباشد، ای برادر، این بدان، بزرگی، در وجود توست

گر ملایی، به تو گوید، که من سرور تو ام
به او گو، ده ها قرن قبل از تو، فرهنگ ما، و ریشه ما، صد به از ان چه در نسل توست

ای برادر، عظمت خود را، فراموشت مکن
گر چه پایین باشی الان، و لیکن، فرهنگ ایران زمین، در خون تو ست، ریشه ات، در خاک پاک این میهن


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا