Blog

روزنی دیگر 1

در خیابانی باریک که به کوچه ای بن بست منتهی می شود زنی زندگی می کند که تمنای یک همآغوشی گرم “از پستانهای مرمرینش تیر

Read More »

تولید و تجارت کیک “ردیه”

نگارش یافته توسط Farhad .   Courtesy of  newnegah.org تولید و تجارت  کیک “ردیه” از آن دسته ازمشاغل شریفی است که سالهای سال درمیهن عزیزمان

Read More »

مثنوی

مثنوی حکایت روئای عجیب مرد و عاقبت حرص و آز بود یک مردی شبی در خواب خوش خواب سنگین و عمیق و مرگ وُش دید

Read More »