محکومیت دو فعال دانشجویی به حبس‌های طولانی‌مدت


دادگاهی در ایران، بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت را به ۹ سال و نیم زندان، و میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، را به ۷ سال زندان محکوم کرده است.

در حکم صادر شده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، بهاره هدایت به اتهام توهین به رئیس جمهوری به ۶ ماه حبس، به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبانی، تجمع و مصاحبه با رسانه های بیگانه به پنج سال‬ حبس (مجموعا به ۷ سال و نیم حبس) محکوم شده است.

همچنین حکم دو سال حبس تعلیقی او در پرونده قدیمی‌اش در ارتباط با تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ از حالت تعلیق خارج شده و به این حکم اضافه می شود و به این ترتیب خانم هدایت در مجموع به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

بهاره هدایت روز ۱۰ دی ۸۸ و در موج بازداشت های بعد از وق… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!