Blog

Turkey

With country after county closing their doors on IRR, the Islamist Rapist Republic, denying it access to the civilized world’s facilities and materials, fellow Islamist

Read More »

گور بابای خر رهبر بود

این شعر در پاسخ به اولین سخنرانی‌ خامنه ای بعد از انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری سروده شد. گور بابای خر رهبر بود بهر ملت او چون درد سر

Read More »

کچل ها

کتاب کابوس که شامل سه داستان و یک نمایشنامه است از نظر سبکی دارای هویت ویژه ایست که شاید بتوان آنرا «بُعد در بُعد» نامید.

Read More »

در جواب به حداد عادل

  زمان آلمان هیتلری هم بزرگان ادب بسیار بودند همه فکر نجات ملت خود در این ره مردمان پر کار بودند همه اهل قلم اهل

Read More »

گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه بزرگ‌ترین گنبد آجری جهان و مقبرهٔ اُلجایتو است که در ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ در شهر سلطانیه (پایتخت ایلخانیان) ساخته شد و از آثار

Read More »

SMS for the lootees

اس ام اس هاي رد و بدل شده در روز جهاني لات و لوت ها زغال قليونتيم ، بكش خاكستر شيم ! * * *

Read More »