Blog

مرد تنهای شب

  من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم تنهاو غمگین رفته ام دل از همه گسسته ام تنهای تنها،غمگین و رسوا تنها و بی

Read More »

Kamal Shalorus Highlights

Highlights from the “Prince of Persia” and the Ultimate Championship fighter. Mark your calenders. UFC 128 is coming very close. Saturday, March 19, 2011. Kamal Shalorus

Read More »

BOTE CHIN بت چین

  BOTE CHIN composed by SHEIDA Vriation by SHIRIN ترانه بت چین ساخته شیدا واریاسیون از شیرین

Read More »

آریل شارون زنده شد

وزارت دارایی اسرائیل تلاش می‌کند، هزینه‌های درمانی آتی شارون از محل اعتبار دفتر نخست‌وزیری این رژیم پرداخت شود. >>>

Read More »

علت خودکشی فرزند شاه

از آنجا که صاحبان عزا که در اولویت موظف به حفظ حرمت متوفای! خودند، رعایت نکرده و بجای «رعایت آداب عزا» متاسفانه مشاهده شد کوشیدند

Read More »