Blog

شاه رفت

: در سالگرد این تاریکترین روز تاریخ معاصر ایران مستزادی به قلم منتقدش را به پیشگاه ملت ایران تقدیم می‌کنم           

Read More »

کنترل رسمی سپاه بر نفت!

سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم النبیای سپاه، پیش از این مهم ترین بخش های صنعت نفت ایران در پارس جنوبی، را در کنترل خود

Read More »

ونلاک کجاست

وِنلاک، نماد المپیک 2012، به مناسبت آغاز شمارش معکوس « یک سال تا شروع مسابقات» به تهران سفر کرده. این مجموعه عکس از گردش ونلاک

Read More »

پورتلند

            وقتی خانه قفسی شد برایِ پرندگان آوازه خوان و قبرستانی برایِ فرار مرا با بارانت پوشاندی ساده معصوم بودی

Read More »

Who are you?! (cartoon)

نشست اعضای هیئت دولت و مدیران اجرایی کشور با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برگزار شد.

Read More »