Blog

خاک بر سرتون

واقعا که خاک بر سرتون.  ۳۲ سال است که به کشورتون گوه زدید و هنوز هم دست بردار نیستید.  بروید دبی رو نگاه کنید.  ۳۲

Read More »

دروغ از کي وارد ايران شد

دیدگاه پارسی  داریوش هخامنشی: اهورامزدا دروغ را از سرزمین و مردم من بدور نگه دارد  کوروش بزرگ : مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ

Read More »

خامنهای عرب است

بر طبق شجره نامه رسمی‌ خامنه‌ای، جدّ آین حیوان به دلیل “ظلم و ستم” عباسیان از عربستان به عیران مهاجرت کرده بود و در منطقهٔ

Read More »

ایرانی یعنی بی غیرت

به خدا که این عربها از ما خیلی‌ بیشتر غیرت دارند.  نزدیک سه هفته است که در مصر دست از تظاهرات بر نمیدارند.  بیشتر از

Read More »

بدترین مشترکان iranian.com

  دو سه نفر در این سایت هستند که در هر فرصتی که میشه به دیگران تهمت و افترا (و به قول خودشون “slander”) میکنند

Read More »