Giveh

Home-made shoes

پویه بینش, جديدآنلاين: هر چند من و شما شاید دیگر از خریداران کفش‌های دست‌دوز و گیوه‌های تابستانی و صندل‌های چرمی نباشیم، اما هنوز هم کسانی هستند که دنبال چنین کفش‌هایی می‌گردند؛ برای داشتن یک جفت از آنها پیش‌پرداخت می‌دهند و از تأخیر در آماده شدنش ناراحت می‌شوند. هرچند که این روز‌ها همه از پولو، دکتر مارتین، آدیداس، نایک و آل استار صحبت می‌کنند و پیرمرد کفش‌دوزی که در بازار سرپوشیدۀ شهر هنوز هم با سماجت و اصرار کفش چرمی و گیوه می‌دوزد، باب طبع ستایش‌کنندگان آثار کهنه و قدیمی است. و دقیقاً همین جاست که پرسش بزرگی را پیش روی خود می‌بینیم: "آیا محصولاتی مثل یک گیوۀ دست‌دوز چیزی است که فقط برای تزئین پشت ویترین مغازه جای می گیرد و تنها به درد تماشا می‌خورد؟">>> جديدآنلاين


27-Jul-2010
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi