Tanz: Iranian sense of humor

Interview with Hadi Khorsandi, Paul Sprachman, Mohammad Safarian and Somayeh Aghnia

بی بی سی، پرگار: طنز ایرانی چه نوع طنزی ست و چه جوانبی از شخصیت و هویت ایرانی را به نمایش می‌گذارد؟ بعضی از ملت‌ها شهره‌اند به طنز قوی و نیشدار. شهرتی مبارک، چرا که توان خندیدن به خود و به دیگران، سرمایه ای معنوی ست که چندان راحت به دست نمی‌آید. ایرانی‌ها در این گروه قرار می‌گیرند. به روایت دیگران، ایرانی ها ملتی طنز‌شناس و طنازند. این دیگران، از جهانگردانی که در طول تاریخ، خود را در ایران یافته‌اند، تا مردمانی که با ایرانی‌های مهاجر آشنا هستند، توان خندیدن را در ایرانی‌ها مثال زدنی می‌دانند. از سوی دیگر، این همه طنز و هجو قومی چرا؟ آیا طنز ایرانی مایه تخریب مناسبات اجتماعی نبوده است؟ در پنل اول پل اسپراکمن استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه راتگرز نیویورک و هادی خرسندی شاعر و طنز‌پرداز به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم، محمد سفریان و سمیه اغنیا پاسخ می‌دهند.

14-Apr-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by Ghormeh SabziCommentsDate
Majid Tavakoli: Prisoner of the day
5
Dec 02, 2012
Nasrin Sotoudeh: Prisoner of the day
2
Dec 01, 2012
Abdollah Momeni: Prisoner of the day
2
Nov 30, 2012
more from Ghormeh Sabzi
 
Nader Vanaki

هادی خرسندی خیلی خرسند نبود

Nader Vanaki


خیلی با گارد بالا اومد جلو و ناسیونالیست بازی در آورد.  مثل اینکه استراکمن یه ذرّه قلقلکش داده و برای اینکه کم نیاره غیرتی شد.  جالبه که به همه متلک میندازه ولی به خودش که میرسه حساس میشه.  کلاً جالب بود.


Shazde Asdola Mirza

کارمان از گریه گذشتست ... بدان میخندیم!

Shazde Asdola Mirzairaj khan

یک

by iraj khan on

 یک طنز از زبان خرسندی:

"موقعی که خاتمی رئیس جمهور بود، عمه‌ام از ایران تلفن زد‌‌و گفت  این خاتمی چه رئیس جمهور خوبیه، ایکاش شاه میشد"