سالروز حمله عراق به ايران

 سالروز حمله عراق به ايران
by ebi amirhosseini
22-Sep-2009
 

جنگ ایران و عراق ۲ سال بیش از جنگ ۶ ساله «دوم جهانى» ، ۵سال بیش از جنگ کره و ۴ سال بیش از جنگ جهانى اول به طول انجامید.از نظر اندازه زمانى این جنگ تنها با جنگ ویتنام در قرن بیستم قابل اندازه گیرى و مقایسه است.

آمارتلفات  این جنگ بسیار بیش ازمجموع کشته هاى ۵ جنگ اعراب و اسرائیل در سال هاى ۱۹۷۳ ۱۹۶۷، ۱۹۵۶، ۱۹۴۸،و ۱۹۸۲ است.

 هشت سال جنگ . کشته شدند . جسد های بی اثر ؛ بی نشان . مردانی که هیچ وقت حتی پیکرشان یافت نشد . کشته شدند و دیگر نیستند

یاد تمامی دلیرمردان ایران زمین(ارتشی؛سپاهی؛بسیجی...) که جنگیدند؛مجروح یا کشته شدند تا ایران آزاد از لوث اشغالگران باشد گرامی باد!


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Red Wine

...

by Red Wine on

مطلب زیبا است و شیوا ! یاد همه شهیدان گرامی‌ باد.

 

سپاس فراوان ابی جان.

 


bajenaghe naghi

Ebi jan

by bajenaghe naghi on

May they rest in peace.