ایرانیان خرکمونیست

Fred
by Fred
27-Dec-2011
 

در پستوی ایدئولوژی­­های کپک زده در ممالک محروسه؛ بجز وحوش اسلامیست سوار بر شتر مُراد و ملک الحاج­های آنها که غالباً هواداران معجون آش نذری چپول-مذهبی با اسانس ملی بازی شارلاتان علی شریعتی تشریف دارند- با ملی بازان کورش­الهی­ اشتباه نشوند- یک عدۀ دیگر هم مشغول سینه­ زنی و شلتاق میباشند.

این آخری­ها با دل نگرانی برای پلوتاریا (همان مستضعفین وحوش) و جهت مبارزه با کاپیتالیست­های "جنگ طلب" در کشورهای سرمایه­داری جول و پلاس پهن کرده و سرگرم تلنبار سرمایه میباشند. اینان ایرانیان خرکمونیست تشریف دارند*.

این داعیان دموکراسی از نوع دیکتاتوری پلوتاریا، پاهاشونو تو یه پوتین کردن که رفیق لنین، استالین، انور خوجه و دیگر رفقا، مارکس و انگلس را خوب تلمذ و درک نکردن و برای همین هم شوروی اینجوری شد، آلبانی اونجوری و اینکه چین شده پایتخت دوم کاپیتالیسم هم بخاطر آنستکه مائو از اول کارش خراب بود.

به عبارت دیگر؛ با اینکه ایران خانوم صبوراست، برای بعضی­ها یک نخود عقل سلیم هم چیز خوبی است.

از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

تبریک

* هواداران عدالت اجتماعی با خرکمونیستها کوچکترین سنخیتی ندارند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
default

IF:Many Communist parties were very critical of USSR & predicted

by Hooshang Tarreh-Gol on

its demise long befor Gorbachev's coming to power.

USSR or PRC as collective bureaucracies have nothing to do with the will of the working class, but act as an imposition from outside onto the working class.

Communist Party of Iran has produced extensive critical literature on the topic, including  a four volume collection in Persian. By the time we published the last volume, all our predictions came true.

We never missed UUSR, but correctly predicted its dissolution. Good riddance.


default

Revolutionary writer Karl Marx has topped a BBC News Online poll

by Hooshang Tarreh-Gol on

Revolutionary writer Karl Marx has topped a BBC News Online poll to find the greatest thinker of the millennium.

//news.bbc.co.uk/2/hi/461545.stm


religionoutofgovernment

Arj Jaan, My firende Aziz

by religionoutofgovernment on

My friende Aziz Arj jaan,

Let me tell you that an insult can be conveyed in different ways. Fred jaan is very direct about his insult using the word Khar. But there are other forms of insult. For example, saying that "there can be no democracy without communism" is an insult to the reader's intellignece. Same with " all those countries got communism wrong and now we know the correct interpretation of Marx's writings and how communism should work and we think Iran should be subjected to this new interpretation" is also an insult to the inteligence of 70 million Iranians. I actually would rather be called khar than to be told such nonsense. I hope this clarifies the insult issue!


religionoutofgovernment

LOL,LOL,LOL,LOL,LOL,LOL

by religionoutofgovernment on

You REEEEEAAAALLY pushed HTG'S botton. ABSOLUTELY PRECIOUS!


IranFirst

روشنفکران ایران و سقوط شوروی؛ فروپاشی یک رویا

IranFirst


 

در رابطه با این نادانان "روشنفکر " که هنوز کمونیست پوسیده را رها نمیکنند 

 

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/12/111224_l...


default

Mojasmeh Ballahat, Marx's model for "Dictator" is ancient Rome

by Hooshang Tarreh-Gol on

and how the Dictator in there, ancient Rome was elected by the people (well, a good portion of them, minus the slaves!).

In Marx's conception, its not the vanguard party, or the single party system: an outgrowth of the vanguard, but the working class itself, that shall receive and accept, the Dictate from the society at large.

All and all a pretty democratic, participatory process.


default

" گوهر" تمامی "مطالب"

Hooshang Tarreh-Gol


" گوهر" تمامی "مطالب" این " نویسنده" (تمامی اینها در گیومه چونکه در مورد
هر سه تا شون بحث بسیار است) چیزی جز تکرار  ضبط صوتی، روزانه,   ارتجاعی
ترین مواضع جنگ طلبانه نیست.

default

خاستگاه عمیق لمپنیسم گسترده

Hooshang Tarreh-Gol


مسلما لمپنیسم گسترده ی "نویسنده" این بلاگ (با تکرار روزانه)، خاستگاه ی عمیق دارد .

اول شروع  میکنی به فحاشی، بعد قاعده و قانون  در میاری  که اینطور نگو و، اونجوری بنویس و، ...
حمار نحیف، تو حتا به اندازه یک دانش آموز دبیرستانی هم  ، از افکار و
نظرات انتقادی مسلک کمونیسم آگاه نیستی. مجسمه بلاهت ، حالا به خودت اجازه
میدی با تمام  این بیسوادی اینجوری نعره کشی و فحاشی کنی؟              


Arj

لمپنیسم در فرهنگ سیاسی ایران!

Arj


این شیوه بیان عقیده (نسبت خر دادن به مخالفن سیاسی) یک شیوه لمپنی منسوخ متعلق به دهه‌های گذشته است که دیگر جایی‌ در فرهنگ سیاسی نسل جدید ایرانیان ندارد! بنده هر چه سعی‌ می‌کنم نیمیتونم جوهره اصلی‌ این مطلب را (به غیر از قصد توهین به یک جریان خاص سیاسی) بیابم!

پ.ت. تلفظ و انشای صحیح کلمه "پرولتاریا" است!


Fred

دهان دریدگی

Fred


گر چه عصبانیت در واکنش به حقایق تلخ و حتی برای عدم قبول واقعیت به دهان دریدگی پناه بردن آنانیکه ظرفیت شنیدن  واقعیت را ندارند تا اندازه­ای قابل درک است؛ ولیکن  پای "جد و آباد" را به میان کشیدن نشانگر جراحتهای ناسور است.

به عبارت دیگر؛ مانند دیگران هرچه میخواهد دل تنگت به خود من دهان دریدگی کن، دمت هم گرم،  ولی با انصاف، جد و آبادم به تو چه کرده­اند؟


default

از چاله به چاه افتادن.

Hooshang Tarreh-Gol


سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بدون شك اتفاق بسیار مهمی است. اما سرنگونی
رژیم از راه های مختلفی ممكن است اتفاق بیافتد، از همان نوعی كه در جاهای
مختلف دنیا، بدون اینكه یك انقلاب دگرگون كننده اجتماعی هم به راه افتاده
باشد، براه افتاده اند. از طرف دیگر سرنگونی این رژیم به خودی خود ممكن است
موجب بهبود شرایط زندگی این مردم هم نشود به عنوان مثال اگر در نتیجه لشكر
كشی ناتو و آمریكا و غیره و در نتیجه یك جنگ ویرانگر این رژیم سقوط كند،
معلوم نیست آینده این كشور به كجاها كشیده می شود. یا اگر  فی
المثل
لیبرال های ایران به كمك نیروهای نظامی، ارتش و غیره كودتایی به راه
بیاندازند و تمام چهره های شاخص این رژیم را هم حذف كنند، در صورتی كه مردم
نظاره گر اوضاع باشند و منتظر نتیجه نهایی این كشمكش بنشینند نمی توانند
انتظار بهبود چشمگیری در شرایط زندگی خود را داشته باشند و چه بسا از چاله
به چاه افتادن باشد.

default

سرنگونی رژیم نه از طریق جنگ

Hooshang Tarreh-Gol


//iranian.com/main/news/2011/08/01-2

پس تحریر: حمار جد وآبادته. حرف دهنتو بفهم پسرک لومپن.


Maryam Hojjat

Idiologists all are Irrational &

by Maryam Hojjat on

Cannot be trusted whether moslem , komonists /Markists or any other shit with idiology.


پندارنیک

بخدا راس میگی‌...

پندارنیک


 

 

اگه بعضی‌ از ماهام میتونستیم مثل جوییش فرندامون نقشه بکشیم خیلی‌
خوب میشد........چی‌ میشد اگه مام اولش با کیبوتص شروع میکردیم، بعدشم
میشدیم طفیلی مالیات دهنده‌های آمریکایی؟