تهدید ایران: احتمال شکایت از مخالفان برنامه هسته ای
Radio Farda
05-Jun-2008 (one comment)

علی اصغر سلطانيه روز پنجشنبه در ادامه نشست شورای حکام آژانس که گزارش محمد البرادعی در باره تحولات پرونده اتمی ايران  را بررسی می کند، گفت: «کشورهای خسارت وارد کننده بايد به عنوان يک گام حداقلی اشتباهاتشان را بپذيرند، از ملت بزرگ ايران عذرخواهی کنند، رفتار خود را اصلاح کنند و خساراتی را که به جمهوری اسلامی وارد کرده اند جبران کنند.»

اين مقام ايرانی افزود: «جمهوری اسلامی ايران و شهروندانش اين حق را دارند که متوسل به اقدامات قانونی عليه حاميان اين اقدامات غير قانونی شوند.»

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
default

WOOY

by President George W. Bush (not verified) on

Tarsidam