كشف سنگواره دايناسور شناگر صد ميليون ساله در شمال مشهد
ISNA
13-Jun-2008

در اين منطقه، قسمتي از اسكلت شامل مهره‌اي از بدن و استخوان باله دايناسوري را كشف كرديم كه به كمك آمونيت‌هاي اطراف آن، موفق به تعيين سن دايناسور كه مربوط به اشكوب آلبين (يكصد ميليون سال پيش) است، شديم. اين دايناسور در محدوده زماني وسيعي زندگي مي‌كرده و حتي در ژوراسيك هم بوده است.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark