تبعات خروج دارايي ها ایران/بانک مرکزي از اين دستور بي اطلاع بود؟
Iran News Agency
13-Jun-2008

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی سایت خبری ایران (www.IranNewsAgency.com)، در پي تهديدهاي مداوم جامعه جهاني عليه بانکهاي ايران و احتمال مسدود کردن دارايي هاي ايرانيان در بانکهاي خارجي محمود احمدي نژاد از تمامي بانکهاي کشور خواست تا دارايي هاي خود را از بانکهاي اروپايي خارج کنند. احمدي نژاد به بانکهاي ايراني به خصوص بانک ملي دستور داد تا دارايي هاي خود را به بانک مرکزي ايران منتقل کند.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark