اعتصاب سراسري در بند 500 ويژه روحانيت در زندان اوين
پیک ایران
13-Jun-2008

چند تن از زندانيان طي تماس با خانواده‌هاي خود اعلام نمودند که از روز 20 خرداد (دو روز قبل) تمامي زندانيان بند 500، بصورت دسته جمعي اعتصاب غذا کرده‌اند ، ساعتي قبل، مامورين گارد زندان با باتوم وارد بند گرديدند و تمامي زندانيان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark