ابلاغ سیاست نظام اداری با هدف 'آزاد گذاشتن مردم'
BBC Persian
19-Jun-2008 (2 comments)
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی در یک همایش دولتی با محور قرار دادن موضوع دموکراسی از ابلاغ مجموعه ای از سیاست های کلی نظام اداری با هدف "آزاد گذاشتن مردم" برای اداره امور کشور خبر داده است. >>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
default

I forgot to conclude that

by kofri (not verified) on

I forgot to conclude that bala nesbat ingar khar gir aavordan!


default

yeki be in ja kesh begeh

by kofri (not verified) on

yeki be in ja kesh begeh when a candidate who wants to be elected needs to be approved by ass holes like you now you talk about "azaad gozashtan mardom"!! I'm so sorry for my language BUT I don't see any other way thinking aout them! az del bar miyad keh be del beshineh!