جامعه ایران و روابط نا سالم نارسیسیستی
rfi / گفتگو : فرزاد جوادی
19-Jul-2008

دکتر داریوش برادری، روانشناس، روان درمانگر ، نویسنده و پژوهشگر: بر خلاف روابط سالم یا "سمبولیک"، که استوار بر فردیت انسان و استقلال فکری اوست، در روابط "نارسیسیستی"، بار سنگین "پدر"، "معبود"، "شاه"، "رهبر"، "مرشد" و ..و.. جائی برای فردیت انسان باقی نمی گذارد.....

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark