ابعاد و عوامل بقای آن در جامعه ایران
rfi / بیژن برهمندی
21-Jul-2008

چندی پیش در کارگاه بررسی و تدوین برنامه عملیاتی کنترل و کاهش خشونت علیه کودکان که در تهران تشکیل شد ، نماینده یونیسف در ایران ضمن اشاره به نا پیدا بودن بخش مهمی از خشونتها علیه کودکان و حتی انکار آن از سوی اطرافیان کودک ، این پدیده را یک چالش بین المللی ارزیابی کرد که در بسیاری از جوامع جریان دارد.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark